Bestektekst Openbaar Groen

GRONDBEWERKINGEN EN BEMESTEN

AANPLANT BOMEN

Uitgegraven grond per locatie mengen met:

- Organische bodemverbeteraar

500 liter DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL per m3 uitkomende grond


- Voorraadbemesting:
10 kg DCM MIX 2 MINIGRAN® per m3
Gelijkmatig aandrukken

 

AANPLANT BORDERS OF ROTONDES

-  Organische bodemverbeteraar
Bodemverbeteraar DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL, mengen met bestaande of aangevoerde grond
Hoeveelheid: gemiddeld 1 m3 per 100 m2

- Voorraadbemesting
meststof in microgranulaat
DCM MIX 2 N-P-K+MgO 7+6+12+4
Hoeveelheid:15 kg per 100 m2
Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m

 

BEMESTING BORDERS OF ROTONDES

- Voorraadbemesting

meststof in microgranulaat
DCM MIX 2  N-P-K+MgO 7+6+12+4
Hoeveelheid: 20 kg/100m2
Meststof strooien in april en augustus