DCM VIVISOL®

Organisch bodemverbeterend middel met Bacillus sp.

DCM VIVISOL®

Verbetert zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid, maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor de plantenwortels en zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels.

gemend organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof waarin bacteriën gemengd zijn (60 % org. stof)

Dosis
5 - 25 kg/100 m² | 1 - 3 kg/m³
Verpakking
25 kg