DCM VIVISOL®-AGRI

DCM VIVISOL®-AGRI

Plantaardig bodemverbeterend middel in homogeen samengesteld microgranulaat MINIGRAN® TECHNOLOGY, toepasbaar in de rij bij zaaien, planten of poten. Extra Bacillus sp. maken bodemfosfor vrij en opneembaar voor plantenwortels. Voor een uniform gewas van betere kwaliteit.

gemend organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof waarin bacteriën gemengd zijn (60 % org. stof)

Dosis
30-45 kg/ha
Verpakking
15 kg - MINIGRAN®