Plan je moestuin - het 4 jarenplan

Plan je moestuin - het 4 jarenplan

Het is goed om je moestuin te plannen. Met een m2 tuin is plannen niet zo goed te doen, maar wanneer je vier metertuinen hebt of een grotere moes- of volkstuin, is het goed om jaarlijks een planning te maken van wat je wilt telen en waar.

Wanneer je aardappels ieder jaar op het zelfde stuk grond zou gaan telen, dan komen er op den duur hele kleine aaltjes in de grond die aardappelmoeheid veroorzaken. De aardappelplant gaat flauw hangen en niet meer groeien, waardoor er dus ook geen aardappelen meer aan komen. Zo is dat ook met kool; wanneer je die te veel jaren of te korte tijd achter elkaar op dezelfde grond teelt, komt er knolvoet in, een ziekte die een verdikking en vergroeiing aan de wortel geeft, zodat er geen kool meer inkomt en de plant omkiept.

Om dit soort problemen te voorkomen kun je het best een 4 jarenplan met vruchtwisseling maken. Hoe ziet dat eruit?! Je deelt op papier je tuin in vieren en die vier gedeelten ga je dan jaarlijks rouleren.

De reden om vruchtwisseling toe te passen, is niet alleen om te voorkomen dat er bodeminsecten en ziekten in de grond komen. De verschillende plantengroepen hebben immers ook andere voedingsbehoeften en bovendien hebben ze niet allemaal evenveel actieve organische stof nodig.

Deel 1: DCM Gedroogde Koe-Kippen-Paardenmest

Deze is geschikt voor o.a. kolen die houden van behoorlijk wat organische stof en voldoende voeding in de grond. De paardenmest in de Koe-Kippen-Paardenmest verteert wat langzamer dan de andere grondstoffen, zo heb je langer plezier van dit organische stof product. DCM Gedroogde Koe-Kippen-Paardenmest activeert het bodemleven.

Deel 2: DCM Gedroogde Koe-Kippen-Paardenmest

Deze grond heeft iets minder bodemactiviteit nodig maar nog steeds voldoende, omdat daar de gewassen in staan die hard groeien en veel energie vragen. Gebruik hiervoor ook DCM Gedroogde Koe-Kippen-Paardenmest

Deel 3: DCM Gedroogde Koemest

Hier staan o.a. aardappelen, want als daar te veel organische stof in de grond zit, komen er pokken op de aardappelen. Gedroogde koemest geeft voldoende activiteit in de bodem, zodat de vruchten die erop groeien voldoende voeding tot zich kunnen nemen.

Deel 4: DCM Vivimus® Groenten & Fruit

Voor de peulvruchten en kruiden. Deze groep heeft het minste voeding nodig en dus ook het minste bodemactiviteit, want hoe meer bodemleven er is, hoe meer voeding er klaargemaakt wordt. Deze groep van gewassen houdt van een arme grond, dus moeten we die niet al te veel verrijken. Denk niet dat deze groep helemaal geen voeding nodig heeft, natuurlijk wel want geen enkele plant kan zonder eten.

Zo rouleer je jaarlijks de groepen naar een andere plaats in de tuin.

Wanneer ga je wat zaaien of planten? Hieronder is een zaaikalender die je als ondersteuning kan gebruiken voor het zaaien en planten. Deze informatie kun je ook in je vruchtwissel schema meenemen.

 Tip: Wanneer je gaat zaaien, zaai dan niet te diep. Als algemene regel geldt, dat het zaadje 2 keer zo diep moet liggen dan de grootte van het zaadje. Zorg dat de plantjes niet te veel maar ook niet te weinig water krijgen. Geef als het droog weer is de planten regelmatig water. Om te zien of het nodig is, kun je je vinger in de grond duwen. Als er grond aan blijft kleven die nog wat vochtig is, dan is de bodem nog nat genoeg en kan je een dag wachten.

Zaaikalender
Groenten Zaaien Planten Oogsten Afstand
aardappel vroeg mrt-apr juni- juli 50x40
aardappel laat april sept-okt 50x40
aardbeien vroeg   begin april juni 50x25
aardbeien   augustus juni -juli 50x25
andijvie maart-juli apr-sept juni- oktober 40x30
bieten maart-juni   juni-sept 30x10
bloemkool vroeg eind sept maart juni 50x50
bloemkool febr-mrt april juni-juli 50x50
bloemkool laat mei-juni juni-juli aug-sept 50x50
boerenkool juni-juli juli okt-dec 50x50
bonen mei-juni juni-juli juli aug 35x10
broccoli maart-juni maart-juli juni-nov 50x50
chinese kool maart-juli maart-aug mei-nov 40x40
peterselie maart-juni mei mei-okt 25x25
pompoenen april-mei mei-juni aug-sept 90x90
prei jan-april mei-juni juni-maart 35x20
radijs febr-aug   april-sept 20x1
paprika maart   juli 40x30
rode kool maart-mei april-juli juni-nov 50x50
savooiekool april-juni juni-juli sept-nov 50x50
sjalotten   maart-april juli 20x5
Kropsla febr-aug maart-sept mei-okt 25x25
spinazie febr-sept   april-nov 25x1
spruiten febr-april april-juni sept-maart 50x50
tomaat april mei-juni juli-aug 40x30
uien maart-april maart-april juli-aug 25x15
witlof mei   okt-nov 40x8
witte kool febr-maart maart april sept-nov 50x50
wortelen febr aug   juni nov 25x5

Tip

Geef de DCM Meststof Groenten & Fruit meteen bij het zaaien of planten. Doordat deze meststof 100% organisch is, bestaat er geen gevaar voor verbranding.

DCM Gedroogde Koe-Kippen-Paardenmest

DCM Gedroogde Koe-Kippen-Paardenmest

Gevarieerde humusbron