Onderhoud

Gazononderhoud bij robot- of mulchmaaien

Robot- en mulchmaaiers zijn erg populair. En dat is logisch. Ze verlossen je van al je maaiwerk! Bovendien knappen ze dit karwei nagenoeg geruisloos op. Omdat ze het gras tijdens het maaien heel fijn versnipperen en daarna verspreiden over het gazon, hoef je na het maaien ook geen grasmaaisel op te ruimen. De versnipperde grasresten verteren gewoon vanzelf en leveren zo zelfs voeding voor het gazon. Robot- en mulchmaaiers besparen je dus heel wat werk en tijd. Ze zijn zeker ook een aanrader voor mensen met een gras- en pollenallergie.

Hou er wel rekening mee, dat de voedingsstoffen die door het verteerde grasmaaisel worden vrijgegeven niet volstaan om je gazon in topconditie te houden. Dit tekort aan voeding leidt er dan ook toe dat gazons die met een robot- of mulchmaaier gemaaid worden vaak verzwakken en vergelen. Door de overtollige maairesten vormt er zich bovendien sneller een verstikkende viltlaag in de grasmat en verzuurt de bodem, wat dan weer mosgroei stimuleert.

Ook bij robot- of mulchmaaien komt het er dus op aan je gazon op de juiste manier te verzorgen en te bemesten.

Hoe vaak wordt het gazon gemaaid bij robot- of mulchmaaien ?

In het algemeen geldt: hoe vaker je je gazon maait, hoe minder het wordt beschadigd en hoe dichter het groeit.

Robot maaier

Robotmaaiers hebben maar een klein maaisysteem en kunnen geen lange grassprieten maaien. Zijn de grassprieten te lang, dan worden ze enkel omgebogen en beschadigd, maar niet goed afgesneden. Het resultaat is een onregelmatig maaipatroon. Daarom rijden robotmaaiers elke dag over de grasmat die hun is toevertrouwd.

Met een mulchmaaier moet het gazon minstens wekelijks worden gemaaid. Als vuistregel kan worden aangenomen: maai nooit meer dan een derde van de lengte van het gras. Te drastische maaibeurten worden door het gazon immers minder goed verdragen.

Bij vochtig, warm en zonnig weer, wanneer het gras erg snel groeit, kan het dan ook zinvol zijn om het gazon meer dan één keer per week te maaien. En er is nog een reden waarom frequent maaien de voorkeur verdient boven onregelmatig en dus te drastisch maaien: het maaisel is dan kleiner, kan beter versnipperd worden door de mulchmaaier en valt diep in de grasmat. Goed versnipperd maaisel wordt sneller afgebroken door de bodemorganismen. Maaisel dat niet verteerd is verandert daarentegen in een viltlaag en kan dus beter vermeden worden. Een viltlaag belemmert immers de water- en luchtuitwisseling met de bodem en bevordert bovendien mosgroei.

BELANGRIJK

Gras dat niet vaak genoeg gemaaid wordt door de mulchmaaier, kan niet goed versnipperd worden en blijft in dikke proppen op het gazon liggen. Daar kan het schimmelziekten veroorzaken en wordt het zeker niet verteerd door de bodemorganismen. Het moet er dus afgeharkt worden.

Correct bemesten: een aangepaste gazonmeststof bij robot- of mulchmaaien

Waarom verschijnt er op sommige plaatsen gemakkelijker vilt en mos, zelfs als het gazon vrij frequent gemaaid wordt? Te weinig bemesten en de keuze van de meststof spelen hierbij een belangrijke rol. In een bodem die te weinig voedingsstoffen bevat of niet goed verzorgd wordt, worden de bodemorganismen afgeremd en kunnen ze niet bijhouden met het afbreken van het maaisel. Het maaisel hoopt zich op, plakt aan elkaar en vormt een nauwelijks afbreekbare viltlaag. De micro-organismen worden hierdoor nog meer belemmerd omdat de toevoer van zuurstof en water naar de bodem wordt afgesneden.

Deze vicieuze cirkel kan je gemakkelijk doorbreken met een aangepaste meststof. DCM Gazonmeststof Robot werd speciaal ontwikkeld voor gazons die met een robot- of mulchmaaier gemaaid worden. De volgende eigenschappen maken het tot de perfecte gazonmeststof in combinatie met mulch- en robotmaaiers:

DCM Gazonmeststof Robot

DCM Gazonmeststof Robot

 • Professionele meststof met hoogkwalitatieve grondstoffen.
 • Geeft 100 dagen voeding aan het gazon voor een rustige groei.
 • Extra kalk waardoor de bodem licht ontzuurt en het gras de voedingsstoffen beter kan opnemen.
 • De toegevoegde bacteriën verteren de overtollige maairesten en verminderen zo de viltlaag. Hierdoor kan het gazon blijven ademen en beter water en voeding opnemen.
 • Met magnesium en ijzer voor een frisgroene graskleur.
 • Voldoende kalium voor een sterke en dichte grasmat.
 • Met indirecte werking tegen mos.
 • MINIGRAN®-korreltjes voor een perfect homogene verdeling.
Ontdek hier DCM Gazonmeststof Robot

De composteringsbacteriën zorgen voor een veel betere afbraak van het maaisel. Op die manier wordt zowel gazonvilt als mos voorkomen. Veelvuldig verticuteren om je grasmat in topvorm te houden is daardoor vaak overbodig.

Wist je dat …

… de bodemorganismen die het grasmaaisel afbreken het werk dat ze voor jou en jouw groene droomgazon verzetten nog efficiënter doen wanneer ze in optimale omstandigheden leven? Daarom is het belangrijk om de bodem bij de aanleg van je gazon optimaal voor te bereiden. Dit is een eerste en misschien wel de belangrijkste stap bij het voorkomen van vilt en mos.

Een prachtig en gezond grastapijt groeit immers op een vruchtbare bodem met een rijk bodemleven. Voldoende water, lucht, ruimte en voeding zijn de belangrijkste kenmerken van een goede bodem.

Humusrijke, leemachtige zandgronden zijn doorgaans goed geschikt voor de aanleg van een gazon. Zware kleigronden, maar ook zeer lichte zandgronden, moeten daarentegen zeker worden verbeterd voordat je met de aanleg van een gazon start.

Maar geen paniek! Ook als je gazon niet op een optimale ondergrond groeit, kan je van vilt en mos bespaard blijven. Met de juiste bemesting en een correct onderhoud op lange termijn kan je al veel bereiken zonder dat je je gazon daarvoor opnieuw moet aanleggen of de bodemcondities volledig moeten aanpassen.

Zo kan je een gemulcht gazon optimaal onderhouden

 • Stel de maaier in op de juiste hoogte: maai actief gebruikte gazons nooit korter dan 3,5 cm, schaduwgazons niet korter dan 4,5 cm.
 • Bemest regelmatig, bijvoorbeeld met DCM Gazonmeststof Robot. Jaar na jaar 2x per jaar met deze meststof bemesten geeft een optimaal resultaat.
 • Vermijd het gebruik van puur minerale meststoffen, omdat dit het humusgehalte van de bodem en dus de biologische activiteit vermindert.
 • Maai niet wanneer het erg warm en droog is - het is beter om tijdens hete zomerperiodes het maaien uit te stellen. Maai niet in de middaghitte.
 • Voor het beregenen van je gazon in de zomer is het belangrijk te weten dat een permanent natte bovengrond micro-organismen tegenhoudt, net zo goed als een droge grond. Eén keer per week water geven is doorgaans een goede richtlijn.
 • Houd de pH-waarde van de grond in de gaten: wordt deze te laag, dan kunnen de bodemorganismen niet meer efficiënt werken.
 • Groeit het gazon eens wat harder, maai dan gerust een keer meer of start de robotmaaier voor een extra ronde.

TIP

Het gazononderhoud bij robot- en mulchmaaien blijft al bij al vrij beperkt. Door 2 maal per jaar te bemesten met een aangepaste gazonmeststof hou je je grasmat voldoende gevoed en kan je mos en vilt meestal goed onder controle houden. Bij moeilijkere bodems, zoals bijvoorbeeld kleigronden, doe je er goed aan om toch jaarlijks te verticuteren. Door de bodem op die manier te beluchten, verbeter je de lucht- en waterhuishouding en krijg je op termijn een dichter en steviger grastapijt.

verticuteren

DCM Gazonmeststof Robot
DCM Gazonmeststof Robot

Met bacteriën en kalk voor de compostering van de maairesten

Ontdek het product

Kort samengevat

Robotmaaiers die het gazon dagelijks maaien leveren de mooiste en dichtste grasmat op, tenminste als ook de rest van het gazononderhoud correct gebeurt. Gazons verdragen geen drastische maaibeurten. Ze verkiezen een dagelijkse maaibeurt met de robotmaaier. Belangrijk: Wordt je gazon op het verkeerde moment of te diep gemaaid door de robotmaaier, dan zal dit ook schade toebrengen aan je grasmat. 

Robotmaaiers hebben maar een klein maaisysteem en kunnen geen lange grassprieten maaien. Zijn de grashalmen te lang, dan worden ze enkel omgebogen en beschadigd, maar niet goed afgesneden. Het resultaat is een onregelmatig maaipatroon. Daarom rijden robotmaaiers elke dag over de grasmat die hun is toevertrouwd. 

Het maaisel van robotmaaiers is bij dagelijks maaien zeer fijn en valt gewoon in de grasmat. Idealiter wordt het daar afgebroken door een actief bodemleven of met behulp van de nuttige composteringsbacteriën in de DCM Gazonmeststof Robot. 

Het gazononderhoud bij robot- en mulchmaaien blijft al bij al vrij beperkt. Door 2 maal per jaar te bemesten met een aangepaste gazonmeststof hou je je grasmat voldoende gevoed en kan je mos en vilt meestal goed onder controle houden. Bij moeilijkere bodems, zoals bijvoorbeeld kleigronden, doe je er goed aan om toch jaarlijks te verticuteren. Door de bodem op die manier te beluchten, verbeter je de lucht- en waterhuishouding en krijg je op termijn een dichter en steviger grastapijt. 

De voedingsstoffen die door het verteerde grasmaaisel worden vrijgegeven volstaan niet om je gazon in topconditie te houden. Gazons die met een robot- of mulchmaaier gemaaid worden zie je vaak verzwakken en vergelen. Door de overtollige maairesten vormt er zich bovendien sneller een verstikkende viltlaag in de grasmat en verzuurt de bodem.  

Ook bij robotmaaien komt het er dus op aan je gazon op de juiste manier te verzorgen en te bemesten. Door 2 maal per jaar te bemesten met een aangepaste gazonmeststof hou je je grasmat voldoende gevoed en kan je mos en vilt meestal goed onder controle houden. 

Vind een verkooppunt bij jou in de buurt

DCM Nieuwsbrief

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol weetjes en tips over gazon, siertuin, moestuin of terras- en kamerplanten?

Schrijf je nu in