Proefresultaat - Uitspoelingproef bewijst efficiënte bemesting met respect voor het milieu

In 2010 werden de DCM organische meststoffen in MINIGRAN® opnieuw uitgebreid getest op uitspoelingsverliezen. Deze resultaten bevestigen eens te meer dat DCM meststoffen weinig tot niet uitspoelen in vergelijking met chemische en chemisch traagwerkende meststoffen en dit zowel voor wat betreft stikstof, fosfor als kalium. Minder verlies aan voedingselementen betekent bovendien meer voeding waardoor het gras beter groeit.

Ook de werkingscurve van DCM meststoffen verloopt optimaal. De directe startwerking na de toepassing resulteert in een snel effect op groei en kleur. De gelijkmatige en langere werkingsduur in vergelijking met chemische meststoffen zorgt voor een homogene groei met minder stress. Dankzij MINIGRAN® TECHNOLOGY is de meststof bovendien ook perfect te verdelen, wat de homogene groei en bladkleur ten goede komt.

Goed bemesten met respect voor het leefmilieu is met DCM geen enkel probleem!