INNOVATIE: DCM VIVISOL®-AGRI voor akkerbouwgewassen

Het meest kritische moment voor akkerbouwgewassen vindt plaats vlak na poten/planten/zaaien. Omstandigheden zoals het steeds extremere weerbeeld, slechte gesteldheid van bodem en bodemleven alsook het overmatig gebruik van kunstmest vergemakkelijken deze start niet. Tot maximale en hoogkwalitatieve opbrengsten komen is enkel mogelijk op gronden met een goede bodemstructuur en voldoende divers en actief bodemleven zodat ziekten minder vat krijgen en plantenwortels beter ontwikkelen.

 

  • De plantaardige grondstoffen in DCM VIVISOL®-AGRI zijn rijk aan zowel snel afbreekbare als stabiele organische stof. De snel afbreekbare organische stof stimuleert de activiteit van het bodemleven. De stabiele organische stof verhoogt het humusgehalte in de wortelzone.
  • Het bodemleven, gestimuleerd door toevoeging van DCM VIVISOL®-AGRI, zet organische stof om tot voeding voor zich zelf en voor de planten. Bij deze bodemprocessen komen van nature humine- en fulvozuren vrij. Zo komen en blijven de nutriënten die in de bodem aanwezig zijn beter beschikbaar voor de plantenwortels.
  • De toegevoegde bacteriën (Bacillus sp. o.a. Bacillus amyloliquefaciens) koloniseren de rhizosfeer en maken de aanwezige bodemfosfor vrij en opneembaar voor de plantenwortels. Ideaal op gronden met een hoog fosforcijfer

DCM VIVISOL®-AGRI is een bodemverbeterend middel in een specifieke afgezeefde MINIGRAN® fractie. Deze kleine homogeen samengestelde MINIGRAN® korreltjes zijn dankzij hun diameter van 1 tot 2 mm met alle microgranulaatstrooiers precies en uniform strooibaar. Zo bevinden de MINIGRAN® korreltjes zich in de onmiddellijke omgeving van de jonge wortels voor een snelle kolonisatie van de rhizosfeer. Zaaien of planten en strooien in 1 werkgang!

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!