MINIGRAN®: het ideale organische microgranulaat voor de boomkwekerij

MINIGRAN® TECHNOLOGY is een innovatief en uniek productiesysteem voor het produceren van organische meststoffen onder de vorm van mini-korreltjes. Proeven tonen aan dat dit unieke organische microgranulaat meerdere troeven heeft in de boomkwekerij.

DE TROEVEN

MINIGRAN® is tot 60 % beter te verdelen dan klassieke korrel- of kruimelmeststoffen*. Dit leidt tot een egale opkomst, mooi verspreide doorworteling van de hele pot en een uniformer gewas qua groei.

korrel kruimel

MINIGRAN®

MINIGRAN® is perfect bruikbaar voor volleveldsbemesting, rijbemestingssystemen en in alle automatische doseersystemen op oppotmachines. Bovendien is MINIGRAN® ook geschikt voor bijbemesting op de pot met alle doseerapparaten.

Ook de werking van de verschillende voedingselementen verloopt optimaler. De startwerking van de meststof is sneller, maar dit met behoudt van de lange nawerking (75 tot 100 dagen). Hiernaast komt tot dubbel zoveel fosfor ter beschikking van de planten bij gebruik van MINIGRAN® in vergelijking met kruimelmeststoffen*, wat zorgt voor een goed en stabiel wortelgestel en sterkere planten.

[* proeven uitgevoerd door AgroLab, Merelbeke, België, (2003)]