Blauwe bessen telen met DCM

Een samenvatting wat DCM allemaal voor de blauwe bessenteelt kan betekenen.

Aanplant blauwe bessen
Een blauwe bessen-aanplant is voor meerdere jaren; het is daarom belangrijk om het begin van deze meerjarige teelt zo goed mogelijk aan te pakken. Zorg ervoor dat alle omstandigheden optimaal zijn, dat de percelen de juiste voorbereiding hebben gekregen en zorg voor geschikt plantmateriaal.
Voor de aanplant van uw blauwe bessen adviseren wij u DCM VIVISOL® bij aanplant toe te dienen.
DCM VIVISOL® is hét product voor verbetering van de bodemstructuur en stimulans en diversiteit van het bodemleven. De voordelen die dit biedt voor uw blauwe bessen:

  • Blauwe bessen zijn relatief gevoelig op de wortel. Het door VIVISOL® gestimuleerde bodemleven helpt de wortel gezond te houden en stimuleert extra wortelgroei.
  • Een blauwe bes wordt geteeld in een relatief zuur milieu. Het bodemleven prefereert een pH tussen de 5,5 en de 6,0; bij lagere pH’s is de activiteit lager. Toediening van VIVISOL® zorgt voor een verbetering van de leefomstandigheden.
  • Een blauwe bes is gevoelig voor verschillende bodemschimmels. VIVISOL® zorgt voor stimulering van het positieve bodemleven en biedt een plant daarmee mee weerstand tegen de pathogenen.

Vlak voor aanplant van blauwe bessen vinden er diverse bodembewerkingen plaats. Het bodemleven moet zich weer gaan herstellen en opnieuw in balans komen. Juist in het begin van de aanplant is het bodemleven ontzettend belangrijk, onder andere voor de wortelontwikkeling. Ook hieraan draagt VIVISOL® bij.
Conclusie: voor het realiseren van een goede, weerbare aanplant blauwe bessen zet DCM VIVISOL® de spreekwoordelijke puntjes op de I.

Bemesting blauwe bessen
Alle planten in het plantenrijk behoeven een jaarlijkse onderhoudsgift aan voeding, zo ook een blauwe bes. Het bemesten is belangrijk om de plant in een dusdanig goede conditie te laten verkeren, dat er bessen van goede kwaliteit geproduceerd kunnen worden. Veelal wordt dit in de praktijk gecombineerd door een gift met langzaam werkende meststoffen, organische meststoffen en een gedeelte via fertigatie.

DCM is gespecialiseerd in het maken van organische meststoffen en bodemverbeteraars. Onze meststoffen bevatten verschillende organische en minerale grondstoffen. Omdat deze grondstoffen een verschillende werkingssnelheid en voedingswaarde hebben, kunnen we door het combineren van deze grondstoffen een strooibare korrel of microgranulaat (MINIGRAN®) produceren die niet alleen lang, maar ook geleidelijk en snel voor uw planten ter beschikking komt. Daarmee kunnen we een blauwe bessenplant geleidelijk, maar constant van voeding voorzien, waardoor een natuurlijke en gezonde groei ontstaat.

Specifiek voor de blauwe bessenteelt adviseren wij de DCM XTRA-MIX1. Deze meststof met NPK-samenstelling 16 – 3 – 8 wordt gepositioneerd als algemene voorraadmeststof voor de buitenteelt. Daarmee is uw aanplant ervan verzekerd dat er over een periode van 4-5 maanden een constante afgifte plaatsvindt, waardoor er ten alle tijden een plant-beschikbare basisgift aanwezig is. De combinatie van organisch en mineraal zorgt voor een snelle start met een constante duurwerking. Door het grote aandeel organische grondstoffen bevat de DCM XTRA-MIX1 geen ‘ballastzouten’ en is uitspoeling nihil, ook bij grotere neerslaghoeveelheden. Daarnaast stimuleert een gift met deze meststoffen het aanwezige bodemleven, wat van belang is voor een gezonde groei.

De formulering in MINIGRAN® (uniform microgranulaat) zorgt voor een perfecte verdeling op de rug met een groot contactoppervlak. Daarmee komen de nutriënten optimaal beschikbaar.
Tot slot telt de stikstof in de DCM XTRA-MIX1 voor slechts 87% mee in de stikstofboekhouding.

Sporen-bemesting blauwe bessen
Sporenelementen zijn de vitamines voor de plant: er is weinig van nodig maar ze zijn wel noodzakelijk voor enkele fysiologische processen. Net zoals de hoofdelementen dient een plant ook van de sporenelementen een minimale hoeveelheid op te nemen voor een goede groei en ontwikkeling. Bij een tekort aan sporenelementen zal een plant gebrekverschijnselen vertonen. Hoe gering dus ook, sporenelementen zijn net zo essentieel voor een plant als stikstof of kalium. Ze vormen vaak een onderdeel van (co)enzymen in de plant of spelen een rol bij de opbouw van energie en omzetting ervan.

Het is belangrijk om ook de pH van de grond goed te bekijken. Sommige sporenelementen zijn namelijk slecht opneembaar bij een te hoge of te lage pH waarde. Bij veel tekorten wordt er een bladvoeding gespoten met het sporenelement. Vaak is dit een curatieve behandeling en maar een tijdelijke oplossing.

DCM MICRO-MIX is ontwikkeld om als preventieve strooibare toepassing toe te dienen. Ideaal in gebruik als uw bodemanalyse een te laag gehalte aan sporenelementen aangeeft. Daarnaast biedt het een basisgift aan sporenelementen voor het gehele groeiseizoen.

DCM MICRO-MIX

  • Strooibare organische sporenmix (0,25% boor + 0,25% koper + 1% ijzer + 0,5% mangaan + 0,02% molybdeen + 0,4% zink)
  • Verrijkt met organische stof: vormt een tijdelijke buffer voor de voedingselementen
  • Voeding wordt langzaam vrijgegeven naar gelang de behoefte van de plant
  • Verkrijgbaar in MINIGRAN® TECHNOLOGY een homogeen strooibaar mini-korreltje voor een perfecte verdeling, ook bij een lage dosering. Elk MINIGRAN® korreltje bevat dezelfde verhouding aan sporenelementen!


Calcium-bemesting of pH-verhoging blauwe bessen

Calcium speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit en de bewaarbaarheid van bessen. Op plantniveau zorgt de calcium onder andere voor stevige celwanden en kwalitatief betere en stevigere planten; dit komt ten goede aan de plantweerbaarheid. Een plant neemt calcium op als een tweewaardig positief geladen ion (Ca²⁺) en wordt alleen door de jonge wortel opgenomen. Het opnameproces is een passief proces; calcium gaat met de vochtstroom mee de wortels in en wordt zo via de houtvaten omhoog getransporteerd naar actief verdampende plantendelen.

Eenmaal op plaats van bestemming in de plant, wordt calcium opgeslagen in de vacuolen of in de celwandruimte. Calcium is dus ook immobiel in de plant! Vooral jong, snel groeiend blad heeft calcium hard nodig. Calcium wordt voornamelijk opgenomen door de jonge worteldelen.

Calciumbemesting kan, afhankelijk van de pH, veelal het beste plaatsvinden via de bodem. DCM Fossiele Zeewierkalk korrel is een jonge, zachte coccolietenkalk waarmee eenvoudig plant-beschikbare calcium als voeding kan worden toegediend. De strooibare korrel bevat 45% CaO van zeer jonge oorsprong wat ervoor zorgt dat de calcium snel opneembaar is voor de plant.

Naast calciumvoeding is de DCM Fossiele Zeewierkalk ook geschikt voor het verhogen van de pH. Met een neutraliserende waarde (NW) van 50% kan de pH, mede door de jonge oorsprong, sneller verhoogd worden dan met oudere kalkbronnen. Advies hiervoor is ten alle tijden op maat en daarmee afhankelijk van het grondmonster.