BIO asperges met DCM kweken

Een samenvatting voor de teelt van BIO asperges

Aanplant bio-asperges
DCM VIVISOL® is een veelzijdig toegepaste bodemlevenstimulator die indirect zorgt voor een vitaler gewas. Diverse officiële demo’s hebben aangetoond dat een aspergeplant bijzonder goed reageert op toediening van VIVISOL bij het planten. Uit de demo’s die zijn uitgevoerd komt naar voren dat een aspergeplant fors meer wortels vormt (tot 64% meer!) en mede daardoor meer elementen uit de grond opneemt. Een betere wortelgroei is erg belangrijk tijdens de eerste levensjaren van een aspergeplant, om daarmee de opslag van suikers in de latere productiejaren te kunnen garanderen.
Tevens toonden de demo’s aan dat de met VIVISOL-geplante asperges meer suikers hadden opgebouwd (tot 36% meer!), hetgeen een parameter is voor de oogstpotentie voor de komende jaren.

DCM VIVISOL dient direct bij het planten te worden toegediend, bij voorkeur onder de kroon van de plant; voor het beste resultaat dient het contactoppervlak van de VIVISOL met het wortelgestel zo groot mogelijk te zijn. In Nederland zijn een aantal loonwerkers erop ingericht dit in één werkgang bij het planten toe te dienen.
De voordelen met DCM VIVISOL® op een rijtje:

  • Meer wortelvorming in het eerste jaar
  • Hogere efficiëntie van de voeding door een betere nutriëntenopname
  • Een vitaal aspergegewas
  • Een gezond, actief en divers bodemleven


Bemesting bio-asperges
Alle planten in het plantenrijk behoeven een jaarlijkse onderhoudsgift aan voeding, zo ook een aspergeplant. Het bemesten is belangrijk om een goed gewas te krijgen wat middels de fotosynthese zorgt voor de suikeropbouw van het volgende seizoen.

DCM is gespecialiseerd in het maken van organische meststoffen bodemverbeteraars. Naast het gangbare productenpakket, dat bestaat uit organisch-minerale meststoffen, produceert DCM ook producten op volledig organische basis. Deze producten bestaan enkel uit plantaardige- en dierlijke grondstoffen en hebben een toelating onder SKAL / FiBL (bio). Omdat deze grondstoffen een verschillende werkingssnelheid en voedingswaarde hebben, kunnen we door het combineren van deze grondstoffen een strooibare korrel of microgranulaat (MINIGRAN®) produceren die niet alleen lang, maar ook geleidelijk en snel voor uw planten ter beschikking komt. Daarmee kunnen we een aspergeplant geleidelijk, maar constant van voeding voorzien, waardoor een natuurlijke en gezonde groei ontstaat: de basis voor een biologische teelt.

Specifiek voor de biologische teelten zijn er verschillende ECO-meststoffen met elk een andere samenstelling. Afhankelijk van het grondmonster kan gekozen worden voor een specifieke samenstelling, welke veelal wordt gepositioneerd als algemene voorraadmeststof. Daarmee is uw aanplant ervan verzekerd dat er over een periode van ten minste 3 maanden een constante afgifte plaatsvindt, waardoor er ten alle tijden een plant-beschikbare basisgift aanwezig is.
De combinatie van verschillende organische grondstoffen zorgt voor een snelle start met een constante duurwerking. Door de organische oorsprong, bevatten de ECO-meststoffen geen ‘ballastzouten’ en is uitspoeling nihil, ook bij grotere neerslaghoeveelheden. Daarnaast stimuleert een gift met deze meststoffen het aanwezige bodemleven, wat van belang is voor een gezonde groei.

De formulering in MINIGRAN® (uniform microgranulaat) zorgt voor een perfecte verdeling met een groot contactoppervlak. Daarmee komen de nutriënten optimaal beschikbaar.

Laat u informeren over de mogelijkheden en de beschikbare samenstellingen, passende bij uw gewas en uw grondsoort.

Sporen-bemesting bio-asperges
Sporenelementen zijn de vitamines voor de plant: er is weinig van nodig maar ze zijn wel noodzakelijk voor enkele fysiologische processen. Net zoals de hoofdelementen dient een plant ook van de sporenelementen een minimale hoeveelheid op te nemen voor een goede groei en ontwikkeling. Bij een tekort aan sporenelementen zal een plant gebreksverschijnselen vertonen. Hoe gering dus ook, sporenelementen zijn net zo essentieel voor een plant als stikstof of kalium. Ze vormen vaak een onderdeel van (co)enzymen in de plant of spelen een rol bij de opbouw van energie en omzetting ervan.

Het is belangrijk om ook de pH van de grond goed te bekijken. Sommige sporenelementen zijn namelijk slecht opneembaar bij een te hoge of te lage pH waarde. Bij veel tekorten wordt er een bladvoeding gespoten met het sporenelement. Vaak is dit een curatieve behandeling en maar een tijdelijke oplossing.
DCM MICRO-MIX is ontwikkeld om als preventieve strooibare toepassing toe te dienen. Ideaal in gebruik als uw bodemanalyse een te laag gehalte aan sporenelementen aangeeft. Daarnaast biedt het een basisgift aan sporenelementen voor het gehele groeiseizoen.

DCM MICRO-MIX

  • Strooibare organische sporenmix (0,25% boor + 0,25% koper + 1% ijzer + 0,5% mangaan + 0,02% molybdeen + 0,4% zink)
  • Verrijkt met organische stof: vormt een tijdelijke buffer voor de voedingselementen
  • Voeding wordt langzaam vrijgegeven naar gelang de behoefte van de plant
  • Verkrijgbaar in MINIGRAN® TECHNOLOGY een homogeen strooibaar mini-korreltje voor een perfecte verdeling, ook bij een lage dosering. Elk MINIGRAN® korreltje bevat dezelfde verhouding aan sporenelementen!


Calcium-bemesting of pH-verhoging bio-asperges
Calcium speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit en de bewaarbaarheid van uw asperges. Op plantniveau zorgt de calcium onder andere voor stevige celwanden en kwalitatief betere en stevigere planten; dit komt ten goede aan de plantweerbaarheid. Een plant neemt calcium op als een tweewaardig positief geladen ion (Ca²⁺) en wordt alleen door de jonge wortel opgenomen. Het opnameproces is een passief proces; calcium gaat met de vochtstroom mee de wortels in en wordt zo via de houtvaten omhoog getransporteerd naar actief verdampende plantendelen.

Eenmaal op plaats van bestemming in de plant, wordt calcium opgeslagen in de vacuolen of in de celwandruimte. Calcium is dus ook immobiel in de plant! Vooral jong, snel groeiend blad heeft calcium hard nodig. Calcium wordt voornamelijk opgenomen door de jonge worteldelen.

Calciumbemesting kan, afhankelijk van de pH, veelal het beste plaatsvinden via de bodem. DCM Fossiele Zeewierkalk korrel is een jonge, zachte coccolietenkalk waarmee eenvoudig plant-beschikbare calcium als voeding kan worden toegediend. De strooibare korrel bevat 45% CaO van zeer jonge oorsprong wat ervoor zorgt dat de calcium snel opneembaar is voor de plant. Ook de DCM Fossiele zeewierkalk heeft een toelating onder SKAL / FiBL.

Naast calciumvoeding is de DCM Fossiele Zeewierkalk ook geschikt voor het verhogen van de pH. Met een neutraliserende waarde (NW) van 50% kan de pH, mede door de jonge oorsprong, sneller verhoogd worden dan met oudere kalkbronnen. Advies hiervoor is ten alle tijden op maat en daarmee afhankelijk van het grondmonster.