DCM INTRO - Problemen met uitgedroogde, moeilijk te herbevochtigen (pot)grond?

Heeft u het gevoel dat bij het begieten van uw bloembakken of -piramides het grootste deel van het water verloren gaat door verdamping of quasi onmiddellijke wegvloeiing? Zijn uw potgronden uitgedroogd en hoeveel of hoe frequent u water geeft, niet te herbevochtigen? De oplossing is een toepassing met de unieke wetting agent .

zal het waterafstotende karakter van de potgrond doorbreken en zorgen voor een snellere indringing en betere verdeling van water in de wortelzone van de planten. Sterkere planten en een grotere bloemkracht zijn hiervan het resultaat. Dankzij zijn verlengde werking volstaat een lage frequentie van toepassing.

Ook op sportvelden en gazons kan gebruikt worden.

Dosis: 50 – 100 ml/100 L gietwater
1 tot 3 toepassingen per seizoen; tussenperiode 4 – 6 weken

fysisch bodemverbeterend middel – mengsel van niet-ionische oppervlaktespanningsverlagende middelen ter verbetering van de indringen van water in waterafstotende en gecompacteerde gronden of in waterafstotende potgronden, bestemd voor de sierteelt.