Boomkwekerij

DCM VIVISOL: stimuleert het bodemleven

Inbreng van het organisch bodemverbeterend middel DCM VIVISOL® creëert de ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van een actief en gevarieerd bodemleven. Het hoge gehalte aan organische stof verrijkt de bodem met humus, waardoor,zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid verbetert. Samen met de extra Bacillus sp. zorgt dit voor een rijk en biodivers bodemleven en een optimale gezondheidstoestand van de bodem voor de plant.

Onmisbaar bij de zaai of aanplant! DCM VIVISOL® is aan te raden bij:

 • Intensief beteelde percelen
 • Bodems met slechte structuur
 • Weinig bodemleven of ontsmette gronden
 • Zaaibedden, stekken, vaste planten,…

Meng DCM VIVISOL® steeds homogeen in voor een optimaal resultaat!

Wat is DCM VIVISOL®?

 • Bacillus sp. o.a. Bacillus amyloliquefaciens (106 CFU/gram)
 • Geënt op plantaardige grondstoffen, rijk aan stabiele organische stof

Wat doet DCM VIVISOL® ?

 • Creëert de ideale bodemomstandigheden: zowel fysisch als biologisch
 • Zorgt voor een snelle kolonisatie van de rhizosfeer
 • Maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor plantenwortels
 • Zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels
 • Voor sterkere planten met betere groei en kwaliteit
 • Meerwaarde voor talrijke gewassen bewezen in wetenschappelijk onderzoek
 • Voor een actiever bodemleven

DCM VIVISOL® bestaat uit een uitgekiende combinatie van zowel snel afbreekbare organische stof als stabiele organische stof. Een week na toepassing van DCM VIVISOL® is er een duidelijke stimulans van de activiteit van het bodemleven. Het bodemleven gebruikt de snel afbreekbare organische stof om zich te vermenigvuldigen, terwijl de stabiele organische stof het humusgehalte in de bodem verhoogt. Een aantal maanden na toepassing is het bodemleven nog steeds 50% actiever dan bij het onbehandelde object.

 • Voor meer biodiversiteit

Elke groep binnen het bodem-ecosysteem, zoals nuttige bacteriën en schimmels, heeft zijn specifieke functie en zal bij voorkeur bepaalde C-bronnen als voeding gebruiken. Dat DCM VIVISOL® de ontwikkeling van een grotere microbiële biodiversiteit stimuleert is bewezen in volgende incubatieproef. Een range van 31 verschillende C-bronnen (van zeer snel tot moeilijker afbreekbare) worden door toevoeging van DCM VIVISOL® snel en allemaal afgebroken , en door het bodemleven als energiebron gebruikt. In het onbehandelde object verloopt deze afbraak trager en worden ook niet alle C-bronnen afgebroken

 • Voor betere beschikbaarheid voeding

Het bodemleven, gestimuleerd door toevoeging van DCM VIVISOL®, zet organische stof om tot voeding voor zichzelf en voor de planten. Bij deze bodemprocessen komen van nature humine- en fulvozuren vrij. Zowel de nutriënten die in de bodem aanwezig zijn als deze die via bemesting gegeven worden (o.a. fosfor), komen en blijven zo beter beschikbaar voor de plantenwortels. Het resultaat: een verhoogde efficiëntie van de bemesting en een betere plantengroei!

Vind een verkooppunt bij u in de buurt

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!