Een vruchtbare bodem voor een geslaagde aanplant in het openbaar groen.

Mensen wonen graag in een groene omgeving. Een groene omgeving straalt rust en veiligheid uit.

De bewoners voelen zich daarmee medeverantwoordelijk voor hun leefomgeving. Fraaie bomen, plantvakken en groene speelplaatsen zorgen voor een sfeervolle omgeving. Het onderhoud van het openbaar groen is voor de gemeente een zeer kostbare aangelegenheid. Vaak heeft dit te maken dat er bij de aanleg onvoldoende naar de vruchtbaarheid van de bodem is gekeken. Als de groeiomstandigheden voor de aangelegde beplanting niet optimaal is, dan stijgen de kosten voor onderhoud en inboet enorm. Immers, een niet gesloten beplanting geeft ruimte voor onkruiden.

Het is daarom uitermate belangrijk om bij aanleg of renovatie de bodem of de aangebrachte grond te onderzoeken of de groeivoorwaardes voldoende aanwezig.

De belangrijkste groeivoorwaardes zijn:

 • De bodemstructuur, een goede grond is kruimelig, bevat voldoende poriën voor een gezonde licht- en waterhuishouding
 • De pH, ofwel zuurgraad, de meeste plantensoorten groeien optimaal bij een pH-KCl tussen de 5.0 en 7.0. Zuurminnende planten zoals Rhododendron prefereren een pH-KCl van 4.0- 5.0
 • Het zoutgehalte, ofwel EC, mag vooral niet te hoog zijn. Een EC hoger dan 1,5 kan al groeiproblemen geven, sommige gewassen zijn zeer zoutgevoelig. Belangrijk om te weten is, dat verse compostachtige materialen vaak een zeer hoge EC heeft
 • Voedingsstoffen, een gezonde bodem bevat voldoende voedingsstoffen in de juiste verhouding. Een overdaad aan één voedingselement kan de opname van een ander voedingselement tegenwerken.
 • Organische stof, deze is uitermate belangrijk om als voedingsbron voor planten en bodemleven. Ook zorgt organische stof voor een kruimelige bodemstructuur. Een te hoog organische stofgehalte is juist ongunstig voor de bodemstructuur.
 • Bodemleven, vooral bacteriën en schimmels zijn onmisbaar voor de plant. Deze organisme werken in symbiose met de plantenwortels en kunnen daarmee de plant beschermen tegen ziekten en plagen. Ook kunnen zij vastgelegde voedingselementen weer vrij maken voor de plant

Advies voor een geslaagde aanplant van heesters:

Het is belangrijk om voor de aanplant de bodem fysisch te controleren op structuur, grondlagen en waterhuishouding. Ook is het goed om een grondmonster te laten analyseren op voeding, zuurgraad, organische stof en eventuele schadelijke zouten. De werkwijze voor de aanplant is:

 • breken van storende lagen in de ondergrond tot een diepte van 0,8 m daarbij niet de diepere lagen naar boven spitten
 • aanbrengen en mengen van DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL (of DCM VIVIMUS® VOOR HEIDE, RHODO & ALLE ZUURMINNENDE PLANTEN, afhankelijk van de pH of plantensoort) en door de bodem spitten tot een diepte van 0.35 m (de producthoeveelheden  is afhankelijk van het o.s. gehalte, zie tabel 1)
 • bij een sterk afwijkende resultaten van een bodemanalyse wordt geadviseerd om het bodemkundig advies van de DCM adviseur op te volgen
 • aanplanten heesters, plantafstand afhankelijk van het soort beplanting
 • in het 1e groeiseizoen in augustus een onderhoudsbemesting geven met DCM ECOR® 2, dosis 10 kg per 100 m²
Organische stofgehalte <3% 3-5% 5-6% >6%
DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL 5 m3/ are 4 m3/ are 3m3/ are 2m3/ are
DCM ACTIVATOR 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Producteigenschappen van:

DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL

DCM VIVIMUS® Universeel
 • Een unieke bodemverbeteraar, rijk aan stabiele organische stof 22%
 • verrijkt met nuttige symbiosebacteriën en schimmels
 • zorgt voor een humusrijke luchtige bodemstructuur met een groot watervasthoudend vermogen
 • zorgt voor een snelle inworteling en een betere weggroei en daardoor minder uitval
 • vrij van wortelonkruiden en schadelijke zouten
 • te verkrijgen in 40l of 60l zakken, in bigbags van 2 m3 EN of bulk in EN maat

DCM ACTIVATOR

DCM Activator
 • Organische aanlegmeststof rijk aan organische stof (60 %), geschikt voor alle grondsoorten
 • Een breed pallet van geselecteerde, gedroogde en geconcentreerde grondstoffen;
 • Zorgt voor een luchtige kruimelige vruchtbare bodemstructuur;
 • Zorgt voor een betere inworteling bij aanplant, dankzij organische fosforbronnen;
 • Bevat lavameel,  wat van nature rijk aan sporenelementen;
 • Zorgt dankzij de gerichte keuze aan organische stoffen voor de ontwikkeling van een rijk en biodivers bodemleven, onmisbaar voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels.

DCM ECOR® 2

DCM Eco-Mix 2
 • Organische meststof NPK 7-3-12 uitermate geschikt als onderhoudsbemesting voor heesters en vaste planten;
 • Rijk aan organische kalium, wat zorgt voor stevige gezonde planten;
 • 100 % organisch, de voedingselementen worden geleidelijk vrijgesteld door het bodemleven.

 

Bestekteksten:

De bestekteksten voor de hier bovengenoemde producten zijn te verkrijgen op:

https://dcm-info.nl/pro/advies/bestekteksten-openbaar-groen

 

Vind een verkooppunt bij jou in de buurt

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster