Vollegrondsgroente

Stimuleer en diversifieer het bodemleven

Inbreng van het organisch bodemverbeterend middel DCM VIVISOL® MINIGRAN® creëert de ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van een actief en gevarieerd bodemleven. Het hoge gehalte aan organische stof verrijkt de bodem met humus, waardoor zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid verbetert. Samen met de extra Bacillus sp. zorgt dit voor een rijk, biodivers bodemleven en een optimale gezondheidstoestand van de bodem voor de plant. DCM VIVISOL® MINIGRAN® kan bij aanplant direct onder de kroon of perspot worden gebruikt, zodat de wortels direct in contact komen met de DCM VIVISOL® MINIGRAN®.

Toename wortelmassa

Bij een aspergeplant is het eerste jaar erg belangrijk. Daarin moet de plant zich vestigen en zo snel mogelijk een goed ondergronds opslagnetwerk opbouwen: het wortelgestel. Daarmee kan de plant zichzelf van voeding en nutriënten voorzien en kunnen daarin de opgebouwde suikers in de winterperiode worden opgeslagen. Uit diverse praktijkproeven met DCM VIVISOL® MINIGRAN® is gebleken dat een aspergeplant bijzonder goed reageert op toediening van DCM VIVISOL® MINIGRAN®. De bewortelingsdiepte neemt zichtbaar toe en uit monstername komt naar voren dat de totale hoeveelheid wortelmassa toeneemt tot 30% en meer. Ook bleek uit analyse van de monsters dat het suikergehalte een boost kreeg door toediening van DCM VIVISOL® MINIGRAN®. Het visuele resultaat toont een fris, groen en vitaal gewas met een goede opbrengstpotentie voor de rest van de teelt.

Vind een verkooppunt bij u in de buurt

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!