Waarom werkt DCM VIVIFOS® zo goed in de beddenbemesting?

In vergelijking met andere fosfaat meststoff en is DCM VIVIFOS® veel makkelijker opneembaar. Fosfaat is binnen de bloembollenteelt een element dat door de wetgeving aan banden wordt gelegd. Om die reden is DCM sinds een aantal jaren actief met DCM VIVIFOS® in de bloembollenteelt. DCM VIVIFOS® in MINIGRAN® wordt toegediend in het bed tijdens het planten van o.a. tulpen, narcissen, muscari en hyacinten en met succes; een betere beworteling en een hogere opbrengst!

Voordelen van DCM Organische Meststoffen

Chemische meststoffen zijn snel oplosbare zouten, die in één keer ter beschikking komen van de plantenwortels. Door een overmaat aan voedingsstoffen bestaat de kans op wortelbeschadiging bij een chemische bemesting. De plant kan de grote hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen niet allemaal ineens opnemen en een groot deel van de voedingselementen gaat verloren door uitspoeling.