DCM: 40 jaar van nature duurzaam

De grondstoffen die in de DCM organische meststoff en verwerkt worden, zijn voornamelijk afkomstig van reststromen uit de voedingsindustrie (Cradle-to-Cradle). Voor deze grondstoff en worden geen milieuonvriendelijke producten of energieveeleisende technologieën gebruikt alvorens ze in de productie ingeschakeld kunnen worden. Door gebruik van deze grondstoff en vermindert ook de afhankelijkheid van primaire, schaarse grondstoff en die ontgonnen moeten worden.

Tijdens het productieproces van DCM organische meststoffen in MINIGRAN® is alles gericht op maximale energie-efficiëntie, warmterecuperatie en geen afvalwaterlozing voor een zo klein mogelijke CO2-footprint.

Via het onderzoekscentrum Scientia Terrae vzw komen enkel producten met de beste efficiëntie op de markt, waarmee de belasting van natuur en milieu tot het minimum wordt beperkt. Alvorens een nieuw product op de markt komt, is het uitgebreid getest onder verschillende praktijkomstandigheden.

Doordat de DCM organische meststoffen rijk zijn aan organische stof (grootteorde 45 –65 %), zijn ze zeer attractief voor het aanwezige bodemleven. De afbreekbare organische stof is immers hun ideale bron van zowel energie (koolstof) als bouwstenen (N, P, etc.). De door DCM gebruikte organische grondstoffen zijn gedroogd, maar niet gecomposteerd en stimuleren het natuurlijk omzettingsproces in de bodem. Deze natuurlijke omzetting in de bodem stimuleert de ontwikkeling van een rijk, gevarieerd en positief bodemleven

In officiële proeven is aangetoond dat DCM meststoffen tot 4x minder uitspoelen dan puur chemische meststoffen. Hierdoor worden er geen nutriënten verspild en worden grond- en oppervlaktewater niet vervuild door de uitspoeling van stikstof, fosfaat en kalium. Dit verhoogt de efficiëntie van de toegepaste hoeveelheid nutriënten, voor een duurzaam beheer.

De DCM organische meststoffen zijn verpakt in volledig recycleerbare plastic zakken (PE-LD). Via een eigen preventieplan rond verpakkingen tracht DCM continu de milieu-impact van de verpakkingen te verbeteren en de hoeveelheid verpakking per kg verpakt product permanent te verminderen.

DCM’s engagement gaat verder dan het aanbieden van zijn assortiment kwaliteitsproducten. Een heel team staat tot uw beschikking voor advies over bemesting en bodemvruchtbaarheid of om te helpen bij het oplossen van eventuele problemen. Ook voor een deskundig advies op maat staat DCM borg.

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!