Hovenier

De unieke meststofkorrel MINIGRAN® en zijn voordelen

 

Meststoffen1. Organisch-minerale meststoffen

Voor de productie van de organisch-minerale meststoffen gebruikt DCM meer dan 30 grondstoffen van dierlijke, plantaardige en minerale oorsprong. Door nevenstromen uit de voedingsindustrie te gebruiken, geeft DCM ze een tweede leven en kunnen al deze grondstoffen terugkeren naar de natuur. Elke grondstof heeft een specifieke voedingswaarde en een eigen vrijstellingspatroon van voedingselementen (N-P-KMg-…) en sporenelementen (Fe-Mn-B-…). Dit stelt DCM in staat om voor iedere teelt een passende meststof samen te stellen.

2. Efficiënte continue gecontroleerde vrijstelling

EcorDoor een brede waaier aan verschillende organische grondstoffen te combineren in één formule, wordt er een continue werkingsduur gedurende een aantal maanden verkregen. Deze "Efficient Controlled Organic Release" (ECOR®) is gemeten en bewezen in verschillende laboratoria en praktijksituaties. Zo wordt het gewas dagelijks gevoed en zijn de uitspoelingverliezen minimaal. DCM meststoffen spoelen tot 4x minder uit dan puur chemische meststoffen. Hierdoor worden geen nutriënten verspild en worden grond- en oppervlaktewater niet vervuild door uitspoeling van stikstof, fosfaat of kalium.

MinigranVerdeling3. Gelijkmatige verdeling

Het MINIGRAN®-granulaat bevat door het unieke productieproces dezelfde voeding in elk korreltje. Bij diverse onderzoeken is zelfs gebleken dat MINIGRAN® tot 60% efficiënter te verdelen is ten opzichte van een reguliere korrel of kruimel! Iedere wortel kan in contact komen met de organische voeding. Dit resulteert in een beter vertakt wortelgestel, een efficiëntieslag wat betreft de aangeboden nutriënten en een gelijkmatige groei en kleur.

4. Verbeterde wortelontwikkeling

Verbeterde wortelontwikkelingDe bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid spelen een belangrijke rol voor een gezond wortelgestel en dus een optimale groei. Om een goede bodemstructuur te bekomen en te behouden tijdens de volledige teelt is de inbreng van organisch materiaal noodzakelijk. DCM heeft specifieke meststoffen en organische bodemverbeteraars voor de beste wortelgroei met een duurzaam effect. Gezonde, actieve wortels zijn de basis voor gezonde en stressbestendige planten. Een diep en goed ontwikkeld wortelgestel is een voorwaarde voor een hoge opbrengst.

5. Bodemleven activeren

BodemlevenEen gezond en actief bodemleven is de garantie voor een bodem in balans en gezonde planten die tegen een stootje kunnen. In deze omstandigheden zullen plantenwortels beter groeien en planten zich beter ontwikkelen. De natuurlijke omzetting van de DCM producten in de bodem activeert de ontwikkeling van een rijk, gevarieerd en positief bodemleven. DCM voedt niet alleen dit microbieel leven, maar heeft ook producten om het op peil te brengen en te houden. Deze producten zijn onmisbaar voor een divers en actief bodemleven in verschillende teelten.

Vind een verkooppunt bij u in de buurt

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!