Grond te zuur? DCM Groen-kalk®!

Tekort aan calcium én magnesium? Tijd om DCM Groen-kalk® te strooien

{ { {

Rode bessen telen met DCM

Een samenvatting wat DCM allemaal voor de rode bes kan betekenen.

{ { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { {

Blauwe bessen telen met DCM

Een samenvatting wat DCM allemaal voor de blauwe bessenteelt kan betekenen.

{
{
{ { {

Voordelen van DCM Organische Meststoffen

Chemische meststoffen zijn snel oplosbare zouten, die in één keer ter beschikking komen van de plantenwortels. Door een overmaat aan voedingsstoffen bestaat de kans op wortelbeschadiging bij een chemische bemesting. De plant kan de grote hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen niet allemaal ineens opnemen en een groot deel van de voedingselementen gaat verloren door uitspoeling.

DCM Zeewierkalk - Ideale kalkmeststof voor aardbeien

Aardbeien vragen een licht alkalische bodem met goede bodemstructuur, veel calcium en voldoende sporenelementen voor een goede groei en ter voorkoming van albino’s. DCM Fossiele Zeewierkalk van Coccolieten is het antwoord op deze vragen.

{ { { {
{ { { {