Organische bodemverbeteraar

Verbetert de bodemstructuur en stimuleert het bodemleven