DCM ECO-FOS

DCM ECO-FOS
  • organische fosforbronnen voor extra stimulans van de beworteling
  • zowel voor bodem als potgrondtoepassing
  • voor een snelle inworteling van planten en gras

samengestelde organische meststof NP 4-23

Inhoud DCM Code
25 kg 1000233

3 - 6 kg/100 m² | 1 - 2 kg/m³