DCM gecertificeerd als CO2-neutraal bedrijf

Duurzaamheid is altijd een essentieel onderdeel geweest van onze bedrijfsfilosofie en is vandaag de dag belangrijker dan ooit tevoren.

Het wordt warmer, daar kunnen we niet omheen. We staan met z’n allen voor een enorme uitdaging. Die uitdaging gaan we aan: met innovatieve producten en verpakkingsconcepten, maar ook met investeringen in duurzame productiefaciliteiten en bedrijfsgebouwen, met minder energieverbruik en meer hernieuwbare energie. Zie ook het artikel: “bewust omgaan met energie en water

Daarom werken we in een BEN (Bijna-Energie-Neutraal) kantoorgebouw en zijn we sinds dit jaar gecertificeerd als een CO2-neutraal bedrijf! Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk de CO2-uitstoot van onze productiefabriek verminderen, en de resterende CO2-uitstoot compenseren met klimaatbeschermingsprojecten.

Dit gebeurt in samenwerking met CO2logic, Belgische expert op vlak van carbon footprinting en het behalen van CO2-neutraliteit. Het CO2 Neutral® label garandeert dat bedrijven die dit label ontvangen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren om zo CO2 neutraal te worden.

CO2-logic

Het CO2 Neutral® label wordt bovendien gevalideerd door Vinçotte, een onafhankelijke en internationale certificatie-instelling. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de CO2-uitstoot in de productie, maar van de hele bedrijfsvoering waaronder dus ook de uitstoot van o.a. de bedrijfswagens en van de algemene kantoorinfrastructuur.

"DCM is voortaan houder van het CO2 Neutral® label en wil op die manier zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de reële impact van zijn CO2-uitstoot, in de plaats van deze door te schuiven naar de maatschappij en toekomstige generaties."

Jeroen Hulsmans van CO2Logic

Wat we niet kunnen verminderen, compenseren we

Ondanks onze voortdurende inspanningen om onze CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te houden, kunnen wij CO2-emissies niet volledig vermijden. Daarom compenseren wij de resterende uitstoot door klimaatbeschermingsprojecten in India te steunen.

DCM ondersteunt het India Wind Project

Het Indiase elektriciteitsnet is sterk afhankelijk van energiecentrales op basis van fossiele brandstoffen. Het land scoort extreem hoog op het gebied van steenkoolafhankelijkheid en stoot enorme hoeveelheden CO₂ uit. De energiesector in India draagt hierdoor bij tot milieuvervuiling en een slechte luchtkwaliteit. Het India Wind Project bouwt windturbines, voorziet het elektriciteitsnet van schone, hernieuwbare energie en stimuleert de overgang naar een koolstofarme economie. Het project ondersteunt de ontwikkeling van meerdere windturbines in India, in de regio's Karnataka, Andhra Pradesh en Tamil Nadu.

Lees meer

 

Wist je dat?

we recent een RTO-installatie (Regenerative Thermal Oxidizer) of lucht-nabehandelings-installatie in gebruik hebben genomen? Hiermee zuiveren we de lucht die uit de DCM productie komt volgens de meest vooruitstrevende normen. Een serieuze investering waar we trots op zijn! Op deze manier zetten we weeral een volgende stap in ons duurzaam beleid.

Hoe werkt zo’n RTO?

Eerst wordt de lucht “gewassen” in de gaswasser. De aanwezige stoffen die uit deze lucht vrijkomen worden dan opnieuw als grondstof ingezet. Vervolgens wordt de lucht geurloos gemaakt door naverbranding. De lucht wordt dusdanig naverbrand dat bijna alle energie gerecupereerd wordt. Ten slotte wordt de zuivere lucht opnieuw in het milieu vrijgegeven.