De unieke MINIGRAN® technologie van DCM

Voor de productie van zijn organische en organisch-minerale meststoffen maakt DCM gebruik van de MINIGRAN® technologie. Daarmee wordt een stofvrije meststofkorrel geproduceerd die – afhankelijk van de toepassing – een andere samenstelling krijgt. Door een brede waaier aan natuurlijke grondstoffen te combineren, elk met hun eigen plantenvoedingswaarde en specifieke werkingssnelheid, kan de meststof per toepassing geoptimaliseerd worden mét lange werkingsduur.

1. Grondstoffen uit de natuur

Voor de productie van de organische meststoffen gebruikt DCM hoogkwalitatieve grondstoffen uit de reststromen van de voedingsindustrie, zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong. Druivenpitten, tarwegluten, aardappelschillen, beendermeel, verenmeel, … zijn daar een goed voorbeeld van; ze zijn een verrijkend bestanddeel voor organische meststoffen. Hiermee draagt DCM bij tot de circulaire economie. Dit wil zeggen dat er geen nieuwe schaarse grondstoffen worden ontgonnen aan de aarde, en dat de restproducten in de vorm van kwalitatieve meststoffen terug naar de natuur keren.

grondstoffen grondstoffen

2. Organische grondstoffen voeden het bodemleven

Het bodemleven bestaat uit micro-organismen. Deze micro-organismen “verteren” organische meststoffen. Op deze manier worden de voedingsstoffen - zoals stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) – vrijgemaakt voor de plant. In het overzichtje hieronder zie je waarvoor elke plantenvoedingsstof zorgt.


N

Stikstof zorgt voor belangrijke eiwitten, waardoor de plant goed kan doen wat hij moet doen; groeien, bloeien en vruchten maken.

P

Fosfor zorgt voor een sterk en stevig wortelstelsel waardoor de plant beter kan groeien.

K

Kalium is gunstig voor de stevigheid van de plant, speelt een belangrijke rol bij de weerstand tegen plantenziektes, droogte en vorst.

Mg

Magnesium zorgt voor een mooie groene kleur van de bladeren.


Een actief bodemleven zorgt voor een optimale bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid, dé basis voor gezonde planten.

3. De lange werkingsduur van organische meststoffen

Het bodemleven of de micro-organismen zijn actief bij een bepaalde temperatuur en wanneer planten groeien. Plantengroei valt namelijk stil als het té koud of té warm is. Zo krijgen planten de voedingsstoffen wanneer zij er behoefte aan hebben, namelijk wanneer ze actief groeien en dit gedurende een periode van 100 dagen. Dit resulteert in een gelijkmatige én voortdurende groei van de planten, zonder ongewenste groeipieken.

Door het gebruik van organische meststoffen worden geen voedingsstoffen verspild en worden grond- en oppervlaktewater niet vervuild door uitspoeling van stikstof, fosfaat of kalium. Dit in tegenstelling tot chemische meststoffen (=snel oplosbare zouten) die ofwel meteen door de plant worden opgenomen, ofwel uitspoelen. Doordat chemische meststoffen geen voeding vormen voor het bodemleven, verarmt de grond.

organisch vs chemisch

4. Optimale verdeling door het mini-formaat

Door zijn kleine afmetingen kan het  MINIGRAN® korreltje zeer nauwkeurig en exact gedoseerd worden. Onderzoek heeft aangetoond dat onze unieke  MINIGRAN® korreltjes tot 60% beter te verdelen zijn, wat hun efficiëntie verhoogt. Bij gazons zorgt dit er bijvoorbeeld voor dat de korreltjes sneller oplossen en in de grond trekken, in plaats van opgezogen te worden bij het maaien.

Dankzij die fijne korrel kan iedere wortel in contact komen met de voeding. Het resultaat? Een beter ontwikkeld wortelgestel, een efficiënt gebruik van de voedingsstoffen en een gelijkmatige groei en kleur.

1 korrel

korrel

23 kruimels

kruimel

5. Identieke meststofkorreltjes per toepassing

Elke organische grondstof heeft een specifieke voedingswaarde en een eigen vrijstellingspatroon van voedingselementen (N-P-K). Aan de organische grondstoffen kunnen minerale nutriënten toegevoegd worden om een optimale startwerking te verkrijgen of om de formule te verrijken met specifieke voedingselementen (Ca, Fe...). Dat stelt DCM in staat om voor iedere toepassing een passende meststof samen te stellen.

Elk MINIGRAN® korreltje heeft per plantentoepassing een identieke en homogene samenstelling, met een gelijke voedingswaarde voor de plant.

MINIGRAN® technology

In een notendop: efficiënte producten voor een duurzaam effect

Volgens DCM zijn efficiënte producten ook de meest duurzame, want hoe beter ze werken, hoe minder verlies van voedingsstoffen, en dat is dan weer het beste voor het milieu. In samenwerking met de natuur, zorgen onze meststoffen voor sterke planten, maar ook voor een betere bodemstructuur en - dankzij de verschillende elementen in onze producten - voor een meer divers bodemleven. Onze kennis schuilt in de biodiversiteit aan grondstoffen om zo tot een evenwichtige bemesting te komen.

Wat maakt onze plantenvoeding dan precies zo goed voor het milieu?

  • Grondstoffen van organische oorsprong: we maken onze meststoffen van elementen uit de natuur, op maat van de natuur.
  • Continue en lange werking: dankzij ons intensieve onderzoek en de specifieke samenstelling in  MINIGRAN®, geven onze producten hun voedingsstoffen gecontroleerd en gefaseerd vrij gedurende 100 dagen.
  • Vraag en aanbod lopen gelijk dankzij vrijstelling door microbiële activiteit: voordat de juiste voedingsstoffen vrijkomen, moeten de organische mestkorrels afgebroken worden door het microbieel leven in de bodem. Zo komen voedingsstoffen precies op het gepaste moment vrij voor de plantenwortels.
  • Minimale uitspoeling: omdat de nutriënten in onze producten pas vrijkomen wanneer de plant er echt behoefte aan heeft, gaan ze niet verloren door uitspoeling en kunnen ze bovendien het grond- en oppervlaktewater niet vervuilen.

WIST JE DAT

we vanuit onze plantenkliniek samen met meer dan 20 onderzoeksafdelingen van universiteiten en proefstations in België, Nederland en daarbuiten werken? Ook praktijktesten bij tuinders en op sportvelden in de 45 landen waar we actief zijn, zijn erg belangrijk om onze producten steeds te verbeteren.

WIST JE DAT

reeds 75% van onze grondstoffen uit hoogwaardige reststromen van de voedingsindustrie komen? Zo zetten we volop in op circulaire economie en worden er dus geen nieuwe (schaarse) grondstoffen ontgonnen. 80% van onze grondstoffen worden bovendien vooral lokaal, in de BENELUX, aangekocht om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

boog

DCM Nieuwsbrief

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol weetjes en tips over gazon, siertuin, moestuin of terras- en kamerplanten?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster