DCM BODEMANALYSE: de basis voor een geslaagde aanplanting

De bodem vormt de voedingsbron en houvast voor een plant. Aangezien tuinplanten hun hele leven op dezelfde plaats staan, is een ideale bodem noodzakelijk. Bodemvruchtbaarheid wordt gekenmerkt door drie parameters: een optimale zuurtegraad, bodemstructuur en bodemleven. Dit artikel geeft hierover meer informatie. Via onze bodemanalyse (zie TIP onderaan) kunnen we jou ondersteunen in een gerichte aanpak.

1. Optimale zuurtegraad

De aanleg van een nieuw gazon of siertuin is het ideale moment om de pH op peil te brengen. Daarna kan de pH op peil worden gehouden door een jaarlijkse onderhoudsbekalking met DCM GROEN-KALK®, bij de start van de winter of gecorrigeerd worden door een correctiebekalking in het najaar, de winter of het vroege voorjaar.

De ideale zuurtegraad (pH) is afhankelijk van het gewas en het bodemtype.

Ideale pH (H2O)
Zuurminnende planten 4,5 - 5,5
Gazon 5,5 - 6,5
Siertuin 5,5 - 6,5
Kalkminnende planten 6,5 - 7,8
groen-kalk

De grasmat, planten en het microbieel leven ontwikkelen optimaal bij een ideale pH. De voedingselementen, die gegeven worden via de bemesting, zullen in dit geval ook beter opgenomen worden door de wortels.

2. Bodemstructuur

Vóór de aanleg van een tuin is het belangrijk de startsituatie te analyseren. De bodemstructuur is hierbij één van de belangrijkste elementen. Gaat het om een zand-, klei- of leembodem? Is deze homogeen samengesteld of is er extra grond aangevoerd? Is de grond gecompacteerd? Dringt water goed in de toplaag? Houdt de bodem water vast of is hij sterk drainerend?

Na de aanleg is het niet meer eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk, om onder de grasmat of tussen de sierplanten de bodemstructuur te verbeteren. Daarom is de aanleg het ideale, en
vaak enige, moment om voldoende organisch bodemverbeterend middel als humusbron in te brengen. Deze humusbron fungeert immers als een noodzakelijke fundering. Verlies deze stap dus zeker niet uit het oog!

Lees hier welke bodemverbeteraars het meest geschikt zijn.

bodemlevenbodemleven

3. Bodemleven

In het bodemecosysteem leven verschillende organismen zoals schimmels, bacteriën, mijten, aaltjes, (regen)wormen, ... samen in een geheel van complexe interacties. Een divers en rijk bodemleven zorgt ervoor dat bodemprocessen optimaal verlopen.

Zo breken ze organische stof af tot voeding voor zichzelf en stabiele humus. Door deze omzetting wordt naast de voedingstoestand ook de bodemstructuur verbeterd. Twee specifieke voorbeelden van micro-organismen die leven in associatie met de plantenwortels zijn Bacillus en Trichoderma.

Bacillus sp.

Bacillus (bacterie)

zorgt ervoor dat fosfor beter opneembaar is en blijft. Voor een snellere en betere beworteling en dus sterkere planten.

Trichoderma sp.

Trichoderma (schimmel)

versnelt de vrijstelling van nutriënten uit de organische grondstoffen waardoor de opname van deze nutriënten verbetert. Dit resulteert in een betere beworteling en bovengrondse groei.

Wat is het belang van het bodemleven?

Een gevarieerd en actief bodemleven is de beste garantie op een evenwichtige bodem en goede weerstand van de plant. In deze omstandigheden zullen wortels beter groeien en planten zich beter ontwikkelen. Daarom is het belangrijk continu, maar zeker bij aanleg, voldoende aandacht te besteden aan het nuttige bodemleven.

Hoe het bodemleven verbeteren?

Enkel in optimale omstandigheden zal het bodemecosysteem in staat zijn zich volledig te ontwikkelen. Inbreng van een organisch bodemverbeterend middel creëert de ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van een actief en gevarieerd bodemleven. Het hoge gehalte aan organische stof verrijkt de bodem met humus, waardoor zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid verbetert.

Lees hier welke bodemverbeterende middelen je idealiter inzet.

TIP: Start je project met een bodemanalyse!

Een bodemanalyse geeft inzicht in de toestand van de bodem (sporenelementen, organisch stofgehalte, voedingstoestand en pH) en helpt problemen te voorkomen of te verklaren.
Vraag een professionele bodemanalyse aan via onze website of stuur jouw bodemanalyserapport naar een DCM-adviseur. Zij helpen je gratis deze gegevens te interpreteren en maken een aanbeveling op maat.

Hoe een goed bodemstaal nemen? klik hier

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster