DCM BODENAKTIVATOR, unieke aanlegmeststof voor de aanplant en inzaai

De eerste klap is een daalder waard en dat geldt zeker voor de aanleg van een tuin.

Lezingen & beurzen voor de hovenier 2018-2019!

De DCM adviseurs, die op vele sportvelden adviseren, zullen u het recept geven voor het juiste plan van aanpak. Op verschillende datums en locaties staan wij op beurzen of zullen er workshops plaatsvinden.

Hier vindt u de juiste datum en locatie.

ABC voor de hovenier

Het nieuwe ABC voor de Hovenier is beschikbaar. Net als zijn voorgangers biedt deze infogids u een overzicht van onze professionele adviezen en praktische tips voor de aanleg en het onderhoud van gazons en siertuinen.

Downloaden

Inventarisatie Gazon

Vraag hier uw Inventarisatie Gazon aan

Downloaden

Aanleg gazon met de DCM LAVA OXYGEN methode

Een gazon wordt aangelegd voor jaren. Een goede start is van groot belang. Dankzij onze kennis op het gebied van aanleg en onderhoud van professionele sportvelden en golfbanen kunt u, als hovenier, genieten van passende adviezen voor een schitterend gazon.

Voordelen van DCM Organische Meststoffen

Chemische meststoffen zijn snel oplosbare zouten, die in één keer ter beschikking komen van de plantenwortels. Door een overmaat aan voedingsstoffen bestaat de kans op wortelbeschadiging bij een chemische bemesting. De plant kan de grote hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen niet allemaal ineens opnemen en een groot deel van de voedingselementen gaat verloren door uitspoeling.

DCM INTRO - Problemen met uitgedroogde, moeilijk te herbevochtigen (pot)grond?

Heeft u het gevoel dat bij het begieten van uw bloembakken of -piramides het grootste deel van het water verloren gaat door verdamping of quasi onmiddellijke wegvloeiing? Zijn uw potgronden uitgedroogd en hoeveel of hoe frequent u water geeft, niet te herbevochtigen? De oplossing is een toepassing met de unieke wetting agent DCM INTRO®.

Proefresultaat DCM ACTIVO® - vernieuwde samenstelling met fijnbladig tetraploïd Engels raaigras

TETRAPLOÏD = snellere opkomst, betere beworteling, sneller een dichtere mat, betere droogteresistentie

DCM VITAL-GREEN voor een groeiboost na de aanleg of inzaai!

DCM VITAL-GREEN zorgt dat het gazon snel groen kleurt!

DCM VIVIFOS® - Uitrollen van graszoden

In een aantal gevallen wordt voor de aanleg van een gazon geopteerd voor het uitrollen van graszoden. De voornaamste reden hiervoor is het ‘direct groen’ effect, namelijk na het uitrollen is het gazon ‘klaar voor gebruik”. Echter meer nog dan bij een inzaai zijn de eerste weken na het uitrollen van graszoden van cruciaal belang.