Van der Asdonk Hoveniers heeft nauwelijks uitval door DCM VIVIMUS® en DCM ACTIVATOR®

Naam: Van der Asdonk hoveniers - www.vanderasdonk.nl
Sector: Hovenier
Locatie: Meijel

Het familiebedrijf uit Meijel is in 1998 opgericht door vader Johan. Met elf medewerker is het bedrijf actief in de hovenierssector. Joost van der Asdonk omschrijft het type tuinen dat het bedrijf ontwerpt en aanlegt als volgt: ‘Wij gaan voor zoveel mogelijk groen, we willen de natuur benaderen. Het is de kunst om ook in tuinen van gemiddelde grootte zoveel mogelijk groen terug te laten komen. Klanten hebben soms de gedachte dat veel groen in een kleine tuin weinig kans van slagen heeft. Maar zodra zij zien dat planten en gras er – ook in een kleinere tuin – prachtig en sterk bij komen te staan, zijn ze overtuigd. De DCM-bodemanalyse en –producten dragen daaraan bij. Ze helpen om de beplanting een goede basis, kickstart en begeleiding te geven in hun ontwikkeling.’

Goede voeding, voldoende lucht en water leidt tot hoge weerstand

Al jarenlang neemt Van der Asdonk Hoveniers een grondmonster bij elke tuinaanleg of onderhoudstuin met problemen. Het resultaat: toonaangevende tuinen met nauwelijks uitval of andere problemen. Het scala aan DCM-producten dat Van der Asdonk Hoveniers inzet, is groot. ‘We gebruiken zowel het uitgebreide assortiment DCM VIVIMUS® bodemverbeteraars als de organisch en organisch-minerale meststoffen van DCM.

Bodemverbeteraar DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL, DCM ACTIVATOR en sporenelementen passen we toe voor een goede lucht waterhuishouding in de bodem en een goede uitgangssituatie van het organische stofgehalte, waardoor de planten direct goed wortelen. De organische meststoffen van DCM bevatten tientallen verschillende plantaardige en dierlijke grondstoffen. Die worden over een langere periode achter elkaar omgezet door het bodemleven in de benodigde NPK-waardes en vormen een constante voedingsstroom voor de planten.

Onderscheidend in kennis

De vele online recensies over Van der Asdonk Hoveniers zijn stuk voor stuk lovend. Klanten zijn enorm te spreken over de kennis van zaken bij Van der Asdonk Hoveniers, over de creativiteit van de ontwerpen (Joost zijn vrouw verzorgt de tuinontwerpen binnen Van der Asdonk Hoveniers) en spreken zich uitdrukkelijk uit over het vriendelijke personeel, dat georganiseerd werkt en altijd gemaakte afspraken nakomt. De offertes en adviezen van het bedrijf zijn uitgebreid en transparant.

 

‘We onderscheiden ons binnen ons werkgebied van andere hoveniersbedrijven met het uitvoeren van grondanalyses’

Sturen op kwaliteit

‘Standaard een portie molmmest toepassen is absoluut niet toereikend’, lacht Joost, die het wel eens meemaakt dat een klant zoiets vraagt. ‘ We doen bij (bijna) elk traject een bodemanalyse omdat wij willen weten wat we aan het doen zijn en wat de tuin nodig heeft,’ vertelt hij. ‘We onderscheiden ons met het uitvoeren van grondanalyses binnen ons werkgebied van andere hoveniersbedrijven, die nooit een bodemanalyse uitvoeren, of slechts zelden of pas als het te laat is. Feitelijk kun je niet fatsoenlijk beginnen zonder bodemanalyse, want elke tuin en zijn mineraalhuishouding is weer anders. Ook de grondsoorten verschillen: in Meijel ligt met name zandgrond, iets zuidelijker tref je kleigrond aan.’ Hoezeer bodemwaardeverschillen kunnen optreden binnen een klein oppervlak, bewees de recente aanleg van tuinen bij een serie nieuwbouwhuizen in eenzelfde plan. ‘We lieten bij elke tuin een separate bodemanalyse uitvoeren, want het kan natuurlijk zijn dat werkzaamheden in het verleden de grondstructuur of de mineraalhuishouding op specifieke plekken hebben veranderd. We hadden het bij het rechte eind: de resultaten toonden meerdere significante verschillen in grondwaardes. Deze verschillen per tuin maken ons vak juist boeiend! Hoe meer je meet en weet, hoe meer je kunt sturen op kwaliteit. Het verschil dat wij maken op kennisgebied is dan ook direct terug te zien in de kwaliteit van ons werk.'

Het verhaal goed uitleggen aan de klant

Joost licht adviezen en offertes persoonlijk toe bij klanten. Die professionele expertise wordt op prijs gesteld. De klant is bijvoorbeeld niet altijd bekend met een grondonderzoek, maar met het juiste verhaal erbij snappen ze wel waarom het een belangrijk element is. ‘Ik neem standaard een post ‘grondonderzoek’ in de offerte op. Uiteindelijk beslist de klant, maar in het eerste gesprek met de klant onderbouw ik meteen dat we met vooronderzoek garantie kunnen geven op goed groeiende beplanting en/of een vitaal gazon,’ verklaart hij. ‘Ik geef voorbeelden van wat een tuin allemaal nodig kan hebben en wat de gevolgen zijn bij grondstoftekorten. Ook vertel ik dat inboetkosten vele malen hoger zijn dan de relatief luttele kosten van een grondonderzoek. De meeste klanten snappen dan prima dat we zo secuur te werk gaan en goede producten toepassen. Als hovenier moet je gewoonweg het verhaal goed en duidelijk vertellen.’

DCM-advies op maat

Na het ontvangen van de bodemanalyse-uitslag, neemt de DCM accountmanager contact op met Joost of met zijn vader Johan. Joost: ‘Daar steken we altijd veel van op, alhoewel wij zelf een gedegen basiskennis bezitten over bodem en bemesting. DCM maakt na elke afstemming een maatwerkadvies, dat wij opvolgen. De DCM-producten krijgen we geleverd via toeleverancier Mertens.’

Het DCM-advies heeft al menigmaal ‘mysteries’ opgelost.

Het DCM-advies heeft al menigmaal ‘mysteries’ opgelost bij projecten van Van der Asdonk. Joost beschrijft een van deze gevallen: ‘In een tuin wilde absoluut niets groeien. Het zoutgehalte in de grond bleek heel hoog te zijn, wat we maar in uitzonderlijke gevallen tegenkomen. Evenmin konden we een aanwijsbare reden voor het hoge zoutgehalte bedenken op deze locatie. DCM wees op het beregeningswater als mogelijkheid van het hoge zoutgehalte, waardoor we het water hebben laten onderzoeken. Wat bleek: de tuineigenaar had een speciale waterbron die ook voor de beregening gebruikt werd. Het gebruikte bronwater bevatte veel zout en zorgde ervoor dat de aanvankelijk goede grond keer op keer te zout werd door het beregenen.’

Het hoogst haalbare

Van der Asdonk Hoveniers gaat voor het hoogst haalbare. Letterlijk. ‘We willen bijdragen aan klimaatadaptatie met een betere waterdoorlatendheid in tuinen, met schaduwvorming en verkoeling door groen, CO2-opname van planten en gras en het creëren van een ontspannen omgeving voor de mens in de vorm van een natuurbeleving. We willen vanuit de duurzaamheidsgedachte zo goed mogelijk zorgen voor de natuur die we creëren en onderhouden,’ verklaart Joost tot slot. ‘DCM deelt die waardes. Het bedrijf is een goede ondersteuning voor alle professionals die het groene vak serieus nemen.’

 

Lees hier meer over de voordelen van een goede bodemstructuur.

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster