DCM ANTAGON

DCM ANTAGON
  • verbetert de bodemstructuur en stimuleert zo de ontwikkeling van een rijk bodemleven
  • verrijkt met organische basisbemesting NPK 4-3-2
  • onmisbaar na grondontsmetting of stomen

verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof (50 % org. stof / NPK 4-3-2)

Inhoud DCM Code
25 kg 1000249

10 - 25 kg/100 m²