DCM VIVISOL®

DCM VIVISOL®

Verbetert zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid, maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor de plantenwortels en zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels.

gemend organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof waarin bacteriën gemengd zijn (60 % org. stof)

Inhoud DCM Code
25 kg 1000216

5 - 25 kg/100 m² | 1 - 3 kg/m³