DCM VIVISOL®

DCM VIVISOL®

Verbetert zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid, maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor de plantenwortels en zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels.

gemend organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof waarin bacteriën gemengd zijn (60 % org. stof)

Inhoud DCM Code
25 kg 1000216

5 - 25 kg/100 m² | 1 - 3 kg/m³

DCM VIVISOL® - onmisbaar bij herinplant van fruitbomen

Na de aanplant de bodemstructuur nog wijzigingen of bodemverbeteraars inbrengen is niet eenvoudig tot zelfs onmogelijk. Zeker in het geval van herinplant (appel na appel of peer na peer) is het verzorgen van de bodemstructuur en het biologisch leven in de bodem van groot belang

Betere opkomst en meer groei in de voorjaarszaai met DCM VIVISOL®

Proefresultaten van voorjaarszaai met DCM VIVISOL®

DCM VIVISOL: Stimuleert en diversifieert het bodemleven!

Al jarenlang een bewezen product in de groenteteelt!

 

Productfolder DCM VIVISOL®

Stimuleert en diversifieert het bodemleven!

Downloaden

Tevreden klant: Gebr. Vletter & Den Haan

Naam:  Gebr. Vletter & Den Haan
Plaats: Rijnsburg
Assortiment: lelie’s (veredeling)
Website: www.vletterdenhaan.nl
DCM adviseur: Aldert Engelsman

Tevreden klant: Voetbalvereniging MMO

Naam: Voetbalvereniging MMO – Hoogmade “Met Moeite Opgericht”
Plaats: Hoogmade (Kaag en Braassem)
Website: www.mmo-hoogmade.nl
DCM adviseur: Gerrit Klop