DCM NK-MIX

DCM NK-MIX
  • volwaardige en evenwichtige NK-bemesting op basis van grondstoffen arm aan fosfor
  • ideaal voor gronden en teelten waar om milieutechnische redenen een fosforbemesting niet meer toegestaan is
  • combinatie van snelwerkende en langwerkende organische stikstof voor een goede weggroei en blijvende groei
  • met 3 % magnesium voor een frisgroene bladkleur

samengestelde organisch-minerale meststof NK (Mg) 10-8 (3)

Inhoud Vorm DCM Code
25 kg Korrel 1002493
25 kg MINIGRAN® 1002511

6 - 12 kg/100m²