DCM PN-MIX

DCM PN-MIX
  • vlot opneembare organische fosforbronnen voor een betere beworteling
  • stikstof, zowel snelwerkend als organisch, voor goede (herstel)groei na de winter of doorzaai

samengestelde organisch-minerale meststof NP 10-17

Inhoud DCM Code
25 kg 1000880

300 - 600 kg/ha