DCM VIVIFOS®

DCM VIVIFOS®
  • met langwerkende organische fosforbronnen voor betere beworteling en later ook bloei-en vruchtvorming
  • geschikt als basis- en bijbemesting van sportvelden en gazons voor een sterkere grasmat met minder speelschade
  • ideaal te gebruiken bij inzaai nieuwe gazons, leggen grasrollen en doorzaaien voor een snellere inworteling en beter dichtgroeien van de grasmat
  • aan te raden voor de teelt van vruchtgroenten en bladgewassen en in (pers)potgrondmengsels

samengestelde meststof NP 4-30

Inhoud DCM Code
25 kg 1000242

3 - 6 kg / 100 m² | 1 - 2 kg / m³

DCM VIVIFOS® - Uitrollen van graszoden

In een aantal gevallen wordt voor de aanleg van een gazon geopteerd voor het uitrollen van graszoden. De voornaamste reden hiervoor is het ‘direct groen’ effect, namelijk na het uitrollen is het gazon ‘klaar voor gebruik”. Echter meer nog dan bij een inzaai zijn de eerste weken na het uitrollen van graszoden van cruciaal belang.

Proefresultaat DCM VIVIFOS® in aardappelen

Aardappelsoort: Kondor
Proeflocatie: Innoventis Emmeloord (Nederland)
Start proef: april 2008 (pootdatum)
Einde proef: juli 2008 (oogstdatum)

Waarom werkt DCM VIVIFOS® zo goed in de beddenbemesting?

In vergelijking met andere fosfaat meststoff en is DCM VIVIFOS® veel makkelijker opneembaar. Fosfaat is binnen de bloembollenteelt een element dat door de wetgeving aan banden wordt gelegd. Om die reden is DCM sinds een aantal jaren actief met DCM VIVIFOS® in de bloembollenteelt. DCM VIVIFOS® in MINIGRAN® wordt toegediend in het bed tijdens het planten van o.a. tulpen, narcissen, muscari en hyacinten en met succes; een betere beworteling en een hogere opbrengst!

DCM VIVIFOS als startfosfaat in de vollegronds groententeelt

Een gewas als (bloem)kool reageert bijzonder positief op makkelijk opneembaar fosfaat.

Waarom Christianen Agro Loonwerk gestart is met DCM VIVIFOS® toedienen bij het planten

Al jaren wordt er in diverse teelten gebruik gemaakt van startfosfaat en plaatsspecifieke bemesting.
Een goede startfosfaat zoals DCM VIVIFOS® zorgt voor een snellere en diepere beworteling waardoor de plant beter van start gaat en eerder voedingsstoffen op kan nemen. 

Tevreden klant: Gebr. Vletter & Den Haan

Naam:  Gebr. Vletter & Den Haan
Plaats: Rijnsburg
Assortiment: lelie’s (veredeling)
Website: www.vletterdenhaan.nl
DCM adviseur: Aldert Engelsman

Tevreden klant: Voetbalvereniging MMO

Naam: Voetbalvereniging MMO – Hoogmade “Met Moeite Opgericht”
Plaats: Hoogmade (Kaag en Braassem)
Website: www.mmo-hoogmade.nl
DCM adviseur: Gerrit Klop