Meeropbrengst in de biologische uienteelt DCM ECOR® 3

Het assortiment organische meststoffen van DCM bevat enkel hoogwaardige grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong die zijn toegelaten voor de bioteelt. Dankzij de MINIGRAN® Technology  worden de meststofkorrels uniform en efficiënt verdeeld. DCM ECOR® 3 met MINIGRAN® Technology kenmerkt zich door een hoog gehalte aan organische stikstof. Gebruik van DCM ECOR® 3 levert een hogere opbrengst en teeltoptimalisatie op in de teelt van bio-uien.

Proef: DCM ECOR® 3 toegepast in de teelt van bio-uien

Het biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf ‘Nieuw Bonaventura’ in ’s-Gravendeel (Nederland) is gespecialiseerd in de teelt van biologisch witloof en uien. Bij beide teelten wordt gebruik gemaakt van DCM organische meststoffen met MINIGRAN® Technology. Bij de teelt van uien, werd DCM ECOR® 3 toegepast in rijbemesting, gecombineerd met schoffelen, in één werkgang. Dit bespaarde arbeid, tijd en geld en bleek ook beter voor de bodem en de gewassen. Uiteindelijk werd een meeropbrengst van 7,8 ton/ha (+ 27%) gemeten en een financiële meerwaarde.

Gewas: uien (biologische teelt)
Product: DCM ECOR® 3 met MINIGRAN® Technology
Dosis:
  • Voorvrucht van (biologische) gras-klaver + 25 ton (bio) geitenmest (najaar)
  • Tijdens de teelt: 6x beregend en 6x bemest (rijbemesting met schoffelen).
  • Eerste gift DCM ECOR® 3 (NK 12-3): 4 weken na het zaaien (dosis afgestemd op bodemanalyse, ras en behoefte van het gewas op dat moment)
Periode: voorjaar – zomer. Oogst van de proefpercelen: 27 augustus
Locatie: biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf ‘Nieuw Bonaventura’ in ’s-Gravendeel (Nederland).
Specialiteit: biologisch witloof en uien

Rijbemesting in de bioteelt van uien

biologische uienteelt bemesting
biologische uienteelt opbrengst

Resultaat met DCM ECOR® 3: meeropbrengst van 7,8 ton/ha (+ 27%)

DCM ECOR® 3

Besluit

De bijbemesting met DCM ECOR® 3 bij biologische uienteelt resulteerde in:

  • een meeropbrengst
  • eenzelfde kwaliteit (geen kwaliteitsverlies)
  • een financiële meerwaarde
Ontdek hier DCM ECOR® 3

Lees hier meer over de voordelen van DCM organische meststoffen voor de bioteelt.

Vind een verkooppunt bij jou in de buurt

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster