Bodemverbeteraar met MINIGRAN® Technology: boost het bodemleven met DCM VIVISOL®

Professionals weten het al lang: wat planten nodig hebben, is een actief en gevarieerd bodemleven. In zo’n omgeving groeien ze beter, en worden het sterkere planten, van hogere kwaliteit. En dat is precies wat DCM VIVISOL® doet! Deze bodemverbeteraar zorgt voor een rijk bodemleven en een optimale gezondheid van bodem én plant.

DCM VIVISOL® MINIGRAN® bevat een hoog gehalte aan organische stof, wat de ontwikkeling van een biodivers bodemleven stimuleert. Het verrijkt de bodem met humus en zorgt voor een kruimelige bodemstructuur.

De grondverbeteraar DCM VIVISOL® verhoogt de bodemvruchtbaarheid, maakt dat de bodem het water beter vasthoudt en overtollig regenwater sneller draineert. Daarbovenop stimuleert de toegevoegde Bacillus sp. het bodemleven en maakt de aanwezige voeding beter beschikbaar.

Het resultaat? Een optimale gezondheid van bodem én plant. De plantenwortels ontwikkelen zich beter, en de planten groeien gemakkelijker en blijven gezonder.

bodemlevenbodemleven

Wat is DCM VIVISOL®?

DCM VIVISOL® is een organische bodemverbeteraar voor de professional, op basis van plantaardige grondstoffen en 60% stabiele organische stof. Verrijkt met Bacillus sp. (106 CFU/gram).

Bacillus sp.

Wanneer DCM VIVISOL® toepassen?

Als professional is het belangrijk om continu aandacht te besteden aan de bodemstructuur en het bodemleven, en zeker bij de aanleg, het inzaaien en bij de aanplant. DCM VIVISOL® MINIGRAN® wordt aangeraden bij:

 • Intensieve vollegrondsteelten (bollenteelt, groenteteelt,…) en fruitteelt
 • Zaai- en stekbedden in sierteelt, boomkwekerij en groenteteelt
 • Intens gebruikte grassportvelden en golfterreinen
 • Containerteelt (ingemengd in potgrond of substraat)
 • Aanplant in bodems met slechte structuur, of na grondverzet
 • Ontsmette bodems, of bodems met weinig bodemleven
 • Alle bodems die arm zijn aan organische stof

Wat doet de bodemverbeteraar DCM VIVISOL® ?

 • Verbetert de fysische bodemvruchtbaarheid: verhoogt het vochthoudend vermogen van de bodem en verbetert de drainage van overtollig regenwater
 • Verbetert de biologische bodemvruchtbaarheid: stimuleert de ontwikkeling van een rijk en gevarieerd bodemleven
 • Zorgt voor een snelle kolonisatie van de rhizosfeer
 • Bacillus sp. maakt bodemfosfor vrij en makkelijker opneembaar voor de plantenwortels
 • Geeft een betere en diepere beworteling

De drie grote voordelen van DCM VIVISOL®

Een actiever bodemleven

DCM VIVISOL® MINIGRAN® bestaat uit een uitgekiende combinatie van snel afbreekbare en stabiele organische stof. Zoals je kan zien in onderstaande grafiek is er een week na de toepassing al een duidelijke stimulans van de bodemactiviteit zichtbaar. Het bodemleven gebruikt de snel afbreekbare organische stof om zich te vermenigvuldigen, terwijl de stabiele organische stof het humusgehalte in de bodem verhoogt, wat voor een rijk en biodivers bodemleven zorgt, en de bodemvruchtbaarheid verhoogt. Een aantal maanden na toepassing is het bodemleven nog altijd 50% actiever dan bij het perceel zonder de grondverbeteraar DCM VIVISOL®.

vivisol - activiteit bodemleven
vivisol - activiteit bodemleven

Meer biodiversiteit

Elke groep binnen het bodemecosysteem, zoals nuttige bacteriën en schimmels, heeft een eigen specifieke functie en eigen voorkeuren om bepaalde C-bronnen als voeding te gebruiken. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek van de incubatieproef, stimuleert de bodemverbeteraar DCM VIVISOL® de ontwikkeling van een grotere microbiële biodiversiteit. Een range van 31 verschillende C-bronnen (van zeer snel tot moeilijker afbreekbare) worden, na toevoeging van DCM VIVISOL®, snel en allemaal afgebroken, en door het bodemleven als energiebron gebruikt. In het object zonder DCM VIVISOL® verloopt deze afbraak trager en worden niet alle C-bronnen afgebroken, waardoor er minder energie vrijkomt.

Betere beschikbaarheid voeding

Na toevoeging van de bodemverbeteraar DCM VIVISOL® zet het bodemleven de organische stof om tot voeding voor zichzelf en voor de planten. Daarbij komen humine- en fulvozuren vrij. De al aanwezige voedingsstoffen in de bodem worden, samen met degene die via bemesting toegevoegd zijn (o.a. fosfor), beter beschikbaar voor de plantenwortels. Daarbij speelt ook Bacillus sp. een actieve rol. Het resultaat? Een hogere efficiëntie van de bemesting en een betere groei van de planten.

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster