Velthuis Hoveniers gebruikt DCM-bodemanalyse als basis voor succes

Naam: Velthuis Hoveniers VOF Dalfsen - www.velthuis-hoveniers.nl
Sector: Hovenier
Locatie: Dalfsen

Velthuis Hoveniers VOF Dalfsen is actief in het hogere segment in en rond Dalfsen. De klanten van het hoveniersbedrijf zijn zich bewust van duurzaamheid, het belang van groen en een gezonde bodem. Via Boomkwekerij Veldhuis uit Raalte koopt Felix sinds tien jaar de bodemverbeteraars DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL en DCM ACTIVATOR en organische meststoffen in.

Felix Velthuis, eigenaar van Hoveniersbedrijf Velthuis Hoveniers: ‘Tijdens mijn tuinbouwopleiding in Frederiksoord ben ik bewust gemaakt van de werking van het bodemleven en het belang van een gezonde bodem. Mijn Zwitserse moeder is bovendien afkomstig van een agrarisch bedrijf. Ook door haar ben ik opgegroeid met de wetenschap dat een actief bodemleven voor planten van levensbelang is.’

Een goede bodemstructuur en organische meststoffen zijn de sleutel tot succes

Felix woelt bodemverbeteraars DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL, DCM ACTIVATOR en sporenelementen met een kraan door de toplaag, egaliseert deze en freest vervolgens de DCM-organische meststoffen door de toplaag: DCM MIX 2 voor de borders, DCM MIX 3 en DCM VITAL-GREEN voor de gazons, DCM GAZON PUR® bij mosvorming in het gazon, DCM MIX 6 als najaars- of voorjaarsbemesting en DCM VIVIFOS® indien de bodemanalyse een te laag fosfaatgehalte aangeeft. Ook strooit de hovenier na beluchten en doorzaaien van gazons nog edelcompost over het gazon om het slagingspercentage van graszaad te verhogen.

‘Wij doen er alles aan om de planten een langdurige, gelijkmatige groei te laten doormaken. DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL, DCM ACTIVATOR en sporenelementen passen we toe voor een goede lucht waterhuishouding in de bodem en een goede uitgangssituatie van het organische stofgehalte, waardoor de planten direct goed wortelen. De organische meststoffen van DCM bevatten tientallen verschillende plantaardige en dierlijke grondstoffen. Die worden over een langere periode achter elkaar omgezet door het bodemleven in de benodigde NPK-waardes, en vormen een constante voedingsstroom voor de planten. Deze NPK-waardes vullen we aan met sporenelementen van DCM.

Hoge kwaliteit door kennis en ervaring

Het slagingspercentage na offerte aanvraag ligt bij Velthuis Hoveniers erg hoog: 98 procent. Dat is geen toeval. ‘Onze klanten hebben niet het budget als uitgangspunt, maar goed werk met een optimaal beeldresultaat, minimale uitval, een lage onkruiddruk, gezonde bodem en planten én een lange levensduur van alle levende en niet-levende tuinelementen. Bij goed werk komen bovenal kennis en ervaring om de hoek kijken. Dat geldt voor alle aspecten van ons veelzijdige vak: beplanting, bodem, bemesting, houtbouw, bestrating en vijveraanleg,’ legt Felix uit. De hovenier heeft een flinke dosis aan kennis en ervaring opgebouwd door de jaren heen en begon daar al mee in de schoolbank. Hij verwacht ook van zijn medewerkers dat zij weten waar zij mee bezig zijn. ‘Op de tuinbouwschool in Frederiksoord heb ik vier jaar lang scheikunde, bodemkunde, bemestingsleer en plantenkennis gehad. We volgen met z’n allen regelmatig cursussen. Ook bezoeken we jaarlijks verschillende demodagen. Met kennis kun je als hovenier je keuzes richting de klant onderbouwen.’

‘Meten is weten’ met de DCM-bodemanalyse

Voordat Velthuis Hoveniers aan een project begint, onderzoekt Felix de bodem met de penetrometer op verdichting en brengt hij de bodemsituatie (de samenstelling en de lucht-waterhuishouding) in kaart. Om de bodemsamenstelling te achterhalen graaft het bedrijf de border tot circa een halve meter af, bij gazon wordt de grondboor gebruikt. Indien de ondergrond verdichting of storende lagen vertoont, lost het hoveniersbedrijf dat als allereerste op door de bodem los te maken. ‘Een succesvolle aanplant begint bij een gezond bodemleven. Bijna standaard per project, zo’n veertig tot vijftig keer per jaar, maak ik gebruik van de bodemanalyses van DCM via Fertilab. Hiermee kan ik de zuurtegraad van de bodem, het humus- en sporengehalte en de aanwezigheid van nitraten in de bodem, of het tekort en gebrek daarvan vaststellen. Maar ook de geleidbaarheid ofwel de EC-waarde wil ik weten, want die is in veel gevallen te laag, waardoor de planten nauwelijks voeding op kunnen nemen,’ vertelt Felix. Felix stuurt daarvoor een bodemmonster naar Fertilab. Een week later ontvangt hij de uitslag in zijn mailbox, die DCM ook ontvangt. Op basis van de uitslag schrijft Felix zijn advies aan de klant. ‘Dat is een tweede voordeel van het beschikken over kennis : het goed kunnen begrijpen en interpreteren van de resultaten van bodemanalyses en deze naar een plan van aanpak kunnen vertalen voor de tuin,’ aldus de hovenier.

Praktijkvoorbeeld

Vorige week kreeg Velthuis Hoveniers de uitslag terug van een bodemanalyse van een project dat het bedrijf had overgenomen van een andere hovenier. Bij deze tuin was de grond afgegraven en gezeefde grond terug aangebracht. Felix vertelt: ‘De beplanting was niet goed aangeslagen en er groeide al klaver door het gras heen; het stikstofgehalte was duidelijk te laag. Uit de bodemanalyse bleek dat het stikstofgehalte te laag was, maar dat ook de gehaltes aan fosfaat, kalium, magnesium, zwavel, calcium, borium, koper, mangaan en zink veel te laag waren! Alleen ijzer stak er bovenuit: dat betrof een te hoog gehalte, waarschijnlijk door het beregeningssysteem. De zuurgraad van de bodem betrof 4,5. Met de producten van DCM wordt de zuurgraad op peil gebracht richting 5,5 a 6 en worden de tekorten aangevuld.’ Felix heeft de borders tot 25 cm gefreesd om zuurstof in de grond te brengen tegen het te hoge ijzergehalte (ijzer bindt zich met zuurstof). In de toplaag heeft hij organische stoffen waaronder de stalmest doorgemengd. Daarbij heeft hij in de toplaag tien 60 liter-zakken bodemverbeteraar DCM VIVIMUS® UNIVERSEEL per 100 m2 verwerkt. Felix heeft de klant geadviseerd om in januari/februari DCM GROEN-KALK® in de toplaag van de border aan te brengen, in april, juli en september de organische meststof DCM MIX 2 door te mengen voor een rijke bloei en mooi groen blad, en eenmaal per jaar meststof DCM VIVIFOS® toe te passen om het fosfaatgehalte te verhogen. De komende drie jaar wordt er ook organische stof door de bodem verwerkt.

Rechtstreeks contact met de DCM accountmanager

Een enkele keer is een bodemanalyse complexer dan normaal. Dan maakt Felix een belafspraak met een accountmanager van DCM Nederland. De DCM accountmanager helpt om de bodemanalyses te interpreteren en aan te vullen met advies. Felix: ‘Ik vind een directe, vaste contactpersoon belangrijk. De eenvoudige, rechtstreekse communicatie met DCM is een van hun grootste krachten - naast hun goede bodemverbeteringsproducten, de organische meststoffen in de vorm van MINIGRAN®- korrels en hun dienstverlening op het gebied van bodemanalyses. Het is een kwestie van vertrouwen en dat zit wel goed richting DCM. Op alle voorgenoemde vlakken heeft DCM zich bewezen en blijft het zich bewijzen.’

 

Lees hier meer over de voordelen van een goede bodemstructuur.

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster