DCM VIVISOL®-AGRI: de unieke bodemverbeteraar voor akkerbouw

Wat akkerbouwgewassen nodig hebben, is een goede bodemstructuur en een actief en gevarieerd bodemleven. In zo’n omgeving kunnen plantenwortels zich optimaal ontwikkelen, groeien aardappelen, uien, mais, knolselder en andere gewassen gemakkelijker en blijven ze gezonder. En dat is precies wat de bodemverbeteraar DCM VIVISOL®-AGRI voor de akkerbouw doet: zorgen voor een rijk bodemleven en een optimale gezondheid van bodem én planten. Het resultaat? Een nog hogere en kwalitatievere opbrengst.

DCM VIVISOL®-AGRI bevat een hoog gehalte aan organische stof, wat de ontwikkeling van een biodivers bodemleven stimuleert. Daarbij maakt de toegevoegde Bacillus sp. de aanwezige voeding (o.a. fosfor) beter beschikbaar.

Wat is DCM VIVISOL®-AGRI ?

DCM VIVISOL®-AGRI is een organische bodemverbeteraar voor de akkerbouw, op basis van plantaardige grondstoffen en 60% stabiele organische stof. Verrijkt met Bacillus sp. (106 CFU/gram), in een homogeen samengesteld, heel fijn microgranulaat (1-2 mm).

Bacillus sp.

Wanneer DCM VIVISOL®-AGRI toepassen?

Het meest kritische moment voor akkerbouwgewassen komt vlak na het poten, planten of zaaien. Omstandigheden zoals extreem weer, een slechte conditie van de bodem en het bodemleven en overmatig gebruik van kunstmest maken de start moeilijker. Wat gewassen op zo’n moment nodig hebben, is een goede bodemkwaliteit en een divers bodemleven. DCM VIVISOL®-AGRI stimuleert het bodemleven actief! Dat maakt dat bodemprocessen optimaal verlopen.
minigran strooienminigran strooien

De vele voordelen van DCM VIVISOL®-AGRI

Hogere en betere opbrengst

DCM VIVISOL®-AGRI creëert een optimaal wortelmilieu bij het zaaien, poten en planten van akkerbouwgewassen. Deze start zorgt voor gezonde wortels én planten en voor uniformer gewassen met hogere en kwalitatief betere opbrengst.

Een actiever bodemleven

DCM VIVISOL®-AGRI bestaat uit een uitgekiende combinatie van snel afbreekbare en stabiele organische stof. De snel afbreekbare organische stof stimuleert de activiteit van het bodemleven. De stabiele organische stof verhoogt het humusgehalte in de wortelzone.

Betere beschikbaarheid voeding

Na toevoeging van de bodemverbeteraar DCM VIVISOL®-AGRI aan de akkers, zet het bodemleven de organische stof om tot voeding voor zichzelf en voor de gewassen. Daarbij komen van nature humine- en fulvozuren vrij. De al aanwezige voedingsstoffen in de bodem worden zo beter beschikbaar voor de plantenwortels. Het resultaat? Een hogere efficiëntie van de bemesting en een betere groei van de gewassen.

Fosfor wordt opneembaar

Alhoewel fosfor een essentieel voedingselement is voor een goede plantengroei, kan fosforbemesting in de huidige akkerbouw vaak niet meer worden toegepast. Het fosfaatgehalte in de bodem is te hoog, of de jaarlijkse toegelaten fosforgift is al volledig ingevuld, door bijvoorbeeld drijfmest. Toch blijft fosfor een essentieel voedingselement voor een goede plantengroei, onder andere voor de wortelvorming. DCM VIVISOL®-AGRI biedt daarvoor een oplossing. De toegevoegde bacteriën (Bacillus sp.) koloniseren de rhizosfeer en maken de aanwezige bodemfosfor vrij en opneembaar voor de plantenwortels.

MINIGRAN® TECHNOLOGY: ideaal voor rijbemesting

DCM VIVISOL®-AGRI is een bodemverbeterend middel in een specifieke afgezeefde MINIGRAN® fractie. Deze kleine, homogeen samengestelde korreltjes zijn dankzij hun diameter van 1 tot 2 mm, met alle microgranulaatstrooiers precies en uniform uit te strooien. Zo komen de MINIGRAN® korreltjes in de onmiddellijke omgeving van de jonge wortels terecht, waar ze de rhizosfeer snel kunnen koloniseren. Zaaien of planten - en DCM VIVISOL®-AGRI uitstrooien - kan in één werkgang.

DCM VIVISOL®-AGRI mag ook in de biologische landbouw toegepast worden.

MINIGRAN® technology
boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster